Aandacht voor eerste hulp op Dag van de BHV

29 september 2016 | Door redactie

Bij calamiteiten als brandjes of een ongeval komen ze als eerste in actie: de bedrijfshulpverleners. Ze worden jaarlijks in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de BHV. Het thema voor 2016 is onlangs bekendgemaakt: ‘Vóór 112 is er de BHV’.

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is de eerst aangewezen persoon om te handelen bij calamiteiten in of rond het bedrijfspand zoals een beginnende brand, een valpartij maar ook een bedrijfsongeval. Hij moet werknemers en bezoekers in veiligheid brengen en eventueel eerste hulp verlenen voordat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn.  Een grote verantwoordelijkheid die niet iedereen wil of kan dragen. Daarom wordt op de Dag van de BHV elk jaar aandacht gevraagd voor deze medewerkers.  Dit jaar valt de dag op maandag 7 november en is het thema ‘ Vóór 112 is er de BHV’.

BHV’er zorgt voor verlenen van bijstand

Om de veiligheid van werknemers en bezoekers van het bedrijfspand zo goed mogelijk te garanderen, is elke organisatie volgens artikel 15 van de Arbowet verplicht om één of meerdere BHV’ers aan te stellen (tool). Meestal zijn dit werknemers die naast hun gewone werkzaamheden zorgen voor de veiligheid op de werkvloer. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie of inrichting.

Geen concrete eisen BHV in Arbowet

De Arbowet stelt geen concrete eisen aan het aantal BHV’ers en de opleiding, zolang zij maar beschikken over ‘voldoende deskundigheid’. Voor de concrete invulling hiervan komt de risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E) om de hoek kijken. BHV maakt immers deel uit van het bredere arbobeleid. Daaruit moet blijken hoeveel BHV’ers nodig zijn en over welke (specifieke) vaardigheden en kennis zij moeten beschikken. Ook de ondernemingsraad kan meepraten (tool) kan meepraten over de invulling van de BHV.

Promotiemateriaal voor de Dag van de BHV aanvragen kan op Dagvandebhv.nl.