Veiligheid centraal tijdens Dag van de bhv op 5 november

25 oktober 2018 | Door redactie

Op maandag 5 november is het Dag van de bhv. Organisaties kunnen deze dag aangrijpen om hun werknemers in te lichten over de bhv en hun bhv’ers in het zonnetje te zetten. Het thema van dit jaar is ‘Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd’.

Werkgevers kunnen tijdens de dag van de bhv het belang van bedrijfshulpverlening (tools) onderstrepen bij werknemers. Dit jaar staat veiligheid centraal. De bhv’ers zijn er namelijk voor de veiligheid van alle werknemers. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers meewerken aan een verzoek van bhv’ers, tijdens oefeningen of als zich een calamiteit voordoet. Werkgevers kunnen via de website van Dag van de bhv promotiemateriaal downloaden en dit verspreiden in de organisatie.

Bedrijfshulpverlening instellen is verplicht

In artikel 3, lid 1e van de Arbowet staat dat de werkgever doeltreffende maatregelen moet nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen en brandbestrijding (tool). Daarnaast moet er in de organisatie altijd iemand aanwezig zijn om werknemers en andere aanwezige personen – denk aan klanten of patiënten – te evacueren. Tot slot houden bhv’ers bij een calamiteit contact met externe hulpverleningsorganisaties. Hoeveel bhv’ers een werkgever aanstelt, is niet wettelijk vastgelegd. Een werkgever moet rekening houden met bijvoorbeeld ploegendiensten, werken in verschillende bedrijfspanden en de zelfredzaamheid van de aanwezige personen. Ook opleidingseisen voor bhv’ers zijn niet vastgelegd.