Mogen we verschillende bhv'ers hebben voor verschillende taken?

12 november 2020

Wij gaan de bedrijfshulpverlening helemaal opnieuw inrichten. Is het mogelijk om verschillende bhv'ers te hebben voor verschillende taken?

Artikel 3 van de Arbowet verplicht de werkgever tot het aanwijzen van één of meerdere bedrijfshulpverleners. Dit zijn zogenoemde doelvoorschriften; hoe u de bhv inricht en opzet, kunt u zelf bepalen.

Een klein bedrijf met weinig risico’s heeft meestal genoeg aan een paar bhv’ers. Grotere organisaties en organisaties met meer risico’s en complexe werkprocessen moeten meer inspanningen doen om een doeltreffende bhv-organisatie in te richten. In de Arbowet staat ook niet dat alle bhv’ers uitgerust moeten zijn om alle bhv-taken uit te kunnen voeren.

Brandbestrijding

Het is dus mogelijk om verschillende bhv’ers te hebben voor verschillende taken.

Zo kan het handig zijn in organisaties met weinig risico’s of meerdere verdiepingen en veel bezoekers een klein aantal bhv’ers te hebben voor brandbestrijding en EHBO.

U zou dan voor het begeleiden van een ontruiming meer bhv’ers kunnen aanstellen en opleiden. Zij richten zich dan op die specifieke taak.

Bhv’ers kunnen ook gespecialiseerd zijn in eerste hulpverlening bij ongevallen met bepaalde gevaarlijke stoffen of machines. Als u bhv’ers gaat opleiden, laat de opleiding dan aansluiten bij de taakverdeling in uw organisatie. Vergeet ook niet om in de arbocatalogi te kijken; Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.