Incidentscenario’s maken voor uw bhv-organisatie

Formulier

MS Word 47.42 kb

12-11-2020

Download deze tool
Vul dit formulier in om alle incidentscenario’s vast te leggen voor uw bhv-organisatie.

Op basis van de restrisico’s uit de RI&E en de maatgevende factoren stelt u deze scenario’s op. Vervolgens bepaalt uw organisatie hoeveel bhv’ers, hulpmiddelen, kennis en ervaring nodig zijn om elk mogelijk incident succesvol te hanteren.

U vult deze kant-en-klare formulieren in en voegt die als bijlage toe aan uw bhv-plan.Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.