Kamervragen over toename arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

29 juni 2018 | Door redactie

Uitzendkrachten hebben meer kans slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan ‘gewone’ werknemers. Ook neemt het aantal uitzendkrachten dat betrokken is bij een arbeidsongeval toe. De Tweede Kamer stelde vragen en eist maatregelen.

Uit de antwoorden op Kamervragen (pdf) die deze week gesteld zijn naar aanleiding van de Staat van arbeidsveiligheid 2018  (pdf) van Inspectie SZW blijkt dat het aantal uitzendkrachten dat betrokken is bij een arbeidsongeval elk jaar toeneemt. Uit het rapport blijkt dat het vaak om jongeren gaat; van de jongeren van 15 tot 25 jaar die slachtoffer zijn van een arbeidsongeval met minimaal één dag verzuim heeft 64% een flexibel contract. Vakbond CNV wil dat uitzendkrachten beter beschermd worden tegen arbeidsongevallen. CNV vindt dat hier een taak ligt voor Inspectie SZW; die zou toezicht moeten houden op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten en moeten handhaven. Inspectie SZW houdt momenteel een pilot met de verplichting voor werkgevers om na een overtreding een verbeterplan op te stellen.

Uitzendkracht is nieuwkomer op werkvloer

Een oorzaak voor de toename van arbeidsongevallen bij uitzendkrachten is de toename van werk dat op uitzendbasis wordt gedaan.Net als jongeren en arbeidsmigranten zijn uitzendkrachten ‘nieuwkomers’ op de werkvloer. Doordat ze minder werkervaring hebben en de arbeidsomstandigheden niet kennen, lopen ze meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Bijkomend probleem is de reden waarom werkgevers uitzendkrachten inhuren. Dat is vaak vanwege (onvoorziene) pieken in het werk door meer vraag, tijdsdruk,  krappe deadlines van opdrachtgevers of afnemers. Dat levert werkdruk op en vergroot de kans op onveilige situaties en ongevallen.

Werkgever is als inlener ook verantwoordelijk

Werkgevers moeten rekening houden met de kwetsbare positie van uitzendkrachten en  passende maatregelen nemen. Zowel inlenende werkgevers als uitzendbureaus (tool) zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten. Volgens de Arbowet  is de inlenende werkgever niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van  werknemers die in vaste dienst zijn, maar ook voor uitzendkrachten die hij inhuurt. Op eerlijkwerken.zelfinspectie.nl kunnen werkgevers zelf onderzoeken of zij de juiste maatregelen hebben genomen.