Uitzendkrachten

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. Voor uitzendkrachten bestaan twee aparte cao's: de cao voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en die van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

 

Tools

Vraag en antwoord

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en NBBU na de harmonisering?
Benaming fases van uitzending In de cao van de ABU heten de fases van uitzending A, B en C. In de cao van de NBBU zijn de fases aangeduid met 1-2, 3 en 4. Inhoudelijk zijn de fases wel hetzelfde. Werkingssfeer De werkingssfeer van de cao's is (gedeeltelijk) anders. Artikel 1 lid 5 van... Lees het hele antwoord