Uitzendkrachten

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. Voor uitzendkrachten bestaan twee aparte cao's: de cao voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en die van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

 

Tools

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017

Vraag en antwoord

Mogen we een vakantieverzoek weigeren wegens piekdrukte?
Nu de zomervakantie weer in zicht is, zal uw organisatie tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Nu heeft iedere medewerker recht op vakantie, dat staat in de wet. Om een vakantieverzoek van een medewerker te kunnen weigeren, moet er dan ook een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn.... Lees het hele antwoord