Nieuw pleidooi voor lastenplafond per gemeente

20 mei 2019 | Door redactie

Om te voorkomen dat de gemeentelijke lasten voor ondernemers de pan uitrijzen moet er per gemeente een stijgingsplafond komen. Dat voorstel halen ondernemersorganisaties nu opnieuw van stal. Het plan is een reactie op afspraken die de regering heeft gemaakt met gemeenten over een nieuwe manier om de lastenstijging te meten.

Op dit moment geldt er een zogeheten ‘macronorm’. De onroerendezaakbelasting (OZB) van alle gemeenten samen mag jaarlijks niet méér stijgen dan een bepaald percentage. Voor dit jaar staat dat op 4%. Maar uit gegevens van onderzoekscentrum Coelo blijkt dat die norm dit jaar waarschijnlijk overschreden wordt.

Macronorm is niet effectief

Al in 2014 heeft een werkgroep geconcludeerd dat de macronorm niet erg effectief is om de lastenstijging te beteugelen. Vorig jaar hebben het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarom afgesproken om op zoek te gaan naar een alternatief.

Meting van ontwikkeling OZB en andere heffingen

Inmiddels is dat alternatief er, zo laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weten in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). De bedoeling is om vanaf 2020 een zogenoemde ‘benchmark woonlasten’ in te voeren. Die meet naast de ontwikkeling van de OZB ook die van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de rapportage zijn de cijfers per gemeente te vergelijken met de scores per provincie en landelijk. Kritische politici in een gemeente die zonder duidelijke verklaring slecht scoort moeten er vervolgens voor zorgen dat er verbetering komt. Volgens Ollongren past deze benchmark goed bij de ‘autonome beleidsbevoegdheid’ van gemeenten rondom lokale belastingen.

Alternatief is ‘stap in de verkeerde richting’

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland roepen al langer om aanpassing van de macronorm. Het stoort de ondernemersorganisaties daarom dat de regering nu afspraken heeft gemaakt met de VNG over een alternatief, dat in hun ogen ‘een stap in de verkeerde richting’ is.

Benchmark houdt te weinig rekening met ondernemers

Volgens de ondernemersorganisaties houdt de benchmark namelijk te weinig rekening met de lastenstijging bij ondernemers. En het systeem waarborgt in hun ogen ook niet dat de lokale lastenstijging voor burgers en ondernemers binnen de perken blijft.
De organisaties pleiten daarom bij de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken opnieuw voor een ‘micronorm’. Dat is een plafond op de stijging van lokale lasten waar elke gemeente afzonderlijk onder moet blijven. Dat plafond is dan het jaarlijkse inflatiepercentage.