Melding bij fiscus te laat, bestuurder aansprakelijk

1 november 2021 | Door redactie

Eén van de gronden om de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden is een te late melding van ‘betalingsonmacht’. Een bestuurder van een failliete bv draaide zo op voor ruim € 62.000 aan nog openstaande loonheffingen.

In principe is het juist de rechtspersoon zoals de bv zelf die aansprakelijk is voor schulden. Maar in sommige gevallen kan ook de bestuurder ‘achter de bv’ persoonlijk aansprakelijk zijn. Zo komt bestuurdersaansprakelijkheid om de hoek kijken als de administratie niet op orde is (artikel).

Melding betalingsonmacht te laat ingediend

In een recente zaak draaide het om een andere grond voor bestuurdersaansprakelijkheid: het melden van betalingsonmacht. Als een onderneming de belastingen niet meer kan betalen, moet zij dat namelijk uiterlijk binnen twee weken melden bij de fiscus. Is zo’n melding te laat, dan neemt de rechter aan dat dit ook aan de bestuurder te wijten is. Dan ligt de weg open naar persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Tenzij die weet aan te tonen dat de late melding niet aan hem te wijten is.
De bestuurder in deze zaak probeerde dat ook. Onder meer door aan te voeren dat het hoofd van de financiële afdeling en een accountant het contact met de Belastingdienst onderhielden en de aangiftes regelden. Maar de rechtbank ging niet mee in die redenatie. De betalingsproblemen waren namelijk ook besproken binnen het managementteam. De bestuurder hoorde ervan te weten en had dus moeten zorgen dat de betalingsonmacht op tijd werd gemeld. Nu dat niet was gebeurd, had de inspecteur de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor loonheffingen over september 2015 die nog openstonden.

Bestuurder neemt te grote financiële risico’s

Voor een andere maand was de betalingsonmacht wél op tijd gemeld. Maar ook daarbij was volgens de rechtbank aannemelijk dat het aan de bestuurder te wijten was dat de loonheffingen niet waren afgedragen. Een bestuurder kan namelijk ook aansprakelijk zijn als hij te grote financiële risico’s aangaat (artikel). In dit geval had de man voor de bv arbeidscontracten afgesloten voor een bedrag van in totaal zo’n € 60.000 per maand. Terwijl de bv afhankelijk was van één buitenlandse financier om zwarte cijfers te kunnen draaien. De bv had namelijk geen eigen middelen en ook geen toegang tot bankkredieten. Toen de financier niet over de brug kwam, ging de bv failliet. Volgens de rechtbank zou een redelijk denkend bestuurder niet kiezen voor zo’n risicovolle financieringsstructuur. Ook voor deze maand was hij dus terecht aansprakelijk gesteld voor de onbetaalde loonheffingen.
Rechtbank Gelderland, 8 september 2021 (publicatiedatum 28 oktober 2021), ECLI (verkort): 4798