Deadline voor aanmelding nieuwe KOR nadert

Ondernemers die meteen vanaf de eerste dag van 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) willen gebruiken, hebben nog ongeveer een maand om zich aan te melden. Voor 20 november 2019 moet het aanmeldformulier binnen zijn bij de Belastingdienst. Een deel van de ondernemers die nu al onder de KOR vallen gaat automatisch 'over'.

15 oktober 2019 | Door redactie

De KOR kan voor ondernemers flink schelen in de papierwinkel rond de BTW. Zo hoeven zij onder voorwaarden geen BTW-administratie bij te houden en geen BTW-aangifte te doen. Nu is de KOR nog gekoppeld aan hoeveel BTW een ondernemer jaarlijks moet afdragen. Maar vanaf 2020 is de regeling gerelateerd aan de omzet (infographic). Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet per jaar draaien kunnen de KOR aanvragen. Bovendien geldt de regeling straks ook voor bv’s, stichtingen en verenigingen.

Aanmeldformulier op website Belastingdienst

Voor de drempel van € 20.000 omzetgrens telt alle omzet mee die in Nederland belast zou zijn. Daarbij maakt het in principe niet uit welk BTW-tarief voor die leveringen zou gelden. Naast de omzetgrens gelden als voorwaarden dat de aanvrager ondernemer voor de BTW moet zijn en als ondernemer in Nederland gevestigd is.
Ondernemers die direct vanaf het eerste belastingtijdvak van 2020 de KOR ‘nieuwe stijl’ willen gebruiken moeten zich dus voor 20 november melden. De Belastingdienst heeft daarvoor een aanmeldformulier op zijn website gezet. Meldt de ondernemer zich na 20 november, dan zal hij het eerste kwartaal van 2020 nog de reguliere BTW-regels (tool) moeten volgen.

Deel ondernemers gaat automatisch over

Ondernemers die momenteel dankzij de KOR geen BTW-aangifte hoeven te doen, worden automatisch overgezet naar de nieuwe regeling. Als zij dat niet willen, moeten zij een afmeldformulier invullen. De groep ondernemers die automatisch overgaat is inmiddels persoonlijk geïnformeerd, aldus de Belastingdienst.
Voor ondernemers die niet zijn vrijgesteld van aangifte maar wel de belastingkorting van de KOR gebruiken geldt een ander regime. Deze belastingvermindering kunnen ondernemers krijgen als het BTW-bedrag dat zij in een jaar moeten afdragen onder de € 1.883 blijft. Als deze ondernemers vanaf 1 januari de nieuwe KOR willen gebruiken moeten zij zich ook zelf aanmelden.

BTW niet langer aftrekbaar

Onder de KOR krijgen ondernemers de status ‘BTW-vrijgesteld’. Dit betekent dus dat zij geen BTW meer in rekening brengen bij klanten en ook geen BTW hoeven af te dragen. De keerzijde is dat zij ook de BTW op spullen die zij voor de onderneming aanschaffen niet meer in aftrek kunnen brengen. 
Een ander verschil met de huidige regeling is de ‘afkoeltermijn’. Als een ondernemer er voor kiest om de KOR te gebruiken, zit hij er ook minstens drie jaar aan vast. En een ondernemer die uit de KOR stapt, mag de regeling de eerstvolgende drie jaar niet gebruiken.

NB: In een eerdere versie van dit artikel stond abuisievelijk dat alle ondernemers die nu al onder de KOR vallen automatisch over zouden gaan naar de nieuwe regeling. Dit geldt dus alleen voor ondernemers die op dit moment zijn vrijgesteld van het doen van BTW-aangifte.

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten