Mag Hemelvaartsdag een verplichte werkdag zijn?

22 juli 2019

Hemelvaart is een erkende feestdag, maar in onze onderneming wordt op die dag altijd gewoon gewerkt. Mogen we dat eigenlijk wel van werknemers eisen?

De Algemene termijnenwet geeft inderdaad aan dat Hemelvaart – net als onder meer Koningsdag en tweede Paas- en Pinksterdag – een erkende feestdag is. In de praktijk zijn veel mensen op die dag vrij. Een wettelijk recht op een vrije dag tijdens een feestdag bestaat echter niet.

Omzet

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het werk door te laten gaan tijdens Hemelvaartsdag. Bijvoorbeeld omdat dit extra omzet kan opleveren – zoals in de horeca, detailhandel en recreatie – of omdat dit noodzakelijk is vanwege de aard van het werk – zoals in de zorg. Of werknemers dan moeten komen werken op Hemelvaartsdag, hangt af van de afspraken die op hen van toepassing zijn. De wet geeft hen weliswaar geen recht op vrije dagen, de cao of individuele arbeidsovereenkomst doet dat mogelijk wel.

Regels

Als uw onderneming open wil blijven op Hemelvaartsdag, moet u de regels voor feestdagen dus goed kennen. Is er niks bijzonders geregeld, dan mag u van werknemers verlangen dat zij gewoon aan de slag gaan. Het is wel slim om waar mogelijk rekening te houden met de voorkeur van de werknemers. Ook is het een goed idee om werknemers voor werken op een feestdag een extra compensatie te geven. Soms verplicht de cao een toeslag op het loon tijdens feestdagen. Sommige werknemers zullen door een extra feestdagentoeslag maar al te graag willen werken.

Toeslag

Willen werknemers dan toch per sé vrij zijn op Hemelvaartsdag, dan moeten zij een vakantiedag opnemen om vrij te zijn. U kunt een verzoek om vakantie alleen weigeren als u daar een zwaarwegende reden voor heeft. Denk aan een zorgorganisatie die voor Pinksteren geen geschikte vervanger kan regelen en de gezondheid van patiënten moet beschermen.