Fusie? Richt dan een centrale OR (COR) op

Bij een fusie van organisaties die al een ondernemingsraad hebben moet er vaak een centrale ondernemingsraad (COR) worden opgericht. Die COR is niet in één dag opgericht, maar er liggen mogelijk al snel instemmings- en adviesverzoeken op tafel. Terwijl de nieuwe COR vorm krijgt, kunnen vaste commissies alvast aan de slag met de besluitvorming in de nieuwe organisatie.

9 december 2020 | Door redactie

In de ideale situatie start de centrale ondernemingsraad direct na de fusie. In de praktijk is die streefdatum lang niet altijd haalbaar. Zo kost het opstellen van een COR-reglement (tool) de nodige tijd en moeten ook de vakbonden hun mening kunnen geven. Het reglement bepaalt onder meer de omvang en samenstelling van de COR. Zijn er drie fuserende organisaties, dan heeft de COR mogelijk zes zetels: voor elke OR twee. Is één fusiepartner echter veel groter dan de beide andere samen, dan is bijvoorbeeld ook een verdeling van 4-1-1 mogelijk. Hiervoor is geen leidraad. Het gaat erom dat alle organisaties binnen de COR vertegenwoordigd zijn. De COR krijgt immers een centrale rol in de medezeggenschap van de nieuwe organisatie.

Vaste commissie krijgt bevoegdheden met betrekking tot fusie

Tot het COR-reglement is vastgesteld, moeten de ondernemingsraden van de fuserende organisaties het COR-werk doen. De ondernemingsraden doen er verstandig aan om hiervoor vaste commissies op te richten, die de bevoegdheden met betrekking tot de gevolgen van de fusie krijgt. Voor de oprichting van een vaste commissie moeten de ondernemingsraden de bestuurder een concept-instellingsbesluit overleggen, waarin de samenstelling en omvang, taken, overdracht van bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd. Gaat de bestuurder hiermee akkoord, dan kan de vaste commissie worden opgericht.

Nieuwe bestuurder is verantwoordelijk voor oprichting van de COR

De vaste commissies van de ondernemingsraden vergaderen samen en overleggen met de bestuurder. Uiteindelijk behandelen zij de advies- en instemmingsaanvragen die van toepassing zijn op de nieuwe organisatie. Let erop dat het oprichten van de COR uiteindelijk de taak en bevoegdheid is van de bestuurder van de nieuwe organisatie. De ondernemingsraden van de fuserende partijen kunnen alleen het voorwerk doen!