Coronaschulden vragen om passende schuldhulp

10 mei 2022 | Door redactie

Ondernemers die door de coronapandemie in de financiële problemen zijn gekomen, moeten passende ondersteuning krijgen. Gemeenten moeten daarnaast in staat worden gesteld om ondernemers de juiste schuldhulp te bieden. Dit maakten MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) recent kenbaar in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Door de coronapandemie en de Oekraïne-oorlog hebben veel ondernemers moeite met het oplossen van hun liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. MKB-Nederland, VNO-NCW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maken zich zorgen over de leefbaarheid van plaatsen als de horeca en non-fooddetailhandel omvallen. Passende ondersteuning en schuldhulpverlening zijn daarom hoognodig.

UWV moet soms transitievergoeding overnemen

In de brief pleiten de organisaties voor een hardheidsclausule bij de terugbetaling van de schulden aan de Belastingdienst. Ondernemers hebben vanaf oktober 60 maanden de tijd om deze schulden terug te betalen, maar in sommige gevallen moet maatwerk mogelijk zijn en de termijn kunnen worden verlengd, aldus de organisaties. Dat is óók de rode draad in de reacties op een internetconsultatie over mogelijke knelpunten rondom de schuldenberg.
Een ander voorstel uit de brief is dat UWV in sommige situaties de transitievergoeding (tool) moet kunnen overnemen om zo bijvoorbeeld een doorstart of saneringsakkoord mogelijk te maken en onnodige faillissementen te voorkomen. Verder pleiten de organisaties onder meer voor versnelde BTW-teruggave door de Belastingdienst bij oninbare vorderingen. Daarnaast willen zij een oplossing voor pensioenverlies bij faillissement of bedrijfsbeëindiging.

Lokale eerstelijnsloketten nodig

Ook moet de rijksoverheid gemeenten in staat stellen om het voorkomen en aanpakken van schulden zo goed mogelijk te vervullen. Een optie is lokale eerstelijnsloketten voor passende ondernemersdienstverlening, voor onder meer het vaststellen van schulden, een levensvatbaarheidstoets en mogelijke hulpverleningsroutes. Ook kan de overheid WHOA-trajecten (artikel) toegankelijker maken voor kleine ondernemingen door verlaging van de griffierechten en een kredietfaciliteit voor begeleidingskosten. Op dit moment heeft 13% van de ondernemers schulden of betaalachterstanden, vooral bij de fiscus (55%), toeleveranciers (25%) en banken (22%), volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK).

Bijlagen bij dit bericht