Oplossing geboden voor vaststelling van de NOW

20 september 2021 | Door redactie

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komen met oplossingen voor problemen waar accountants in de praktijk tegenaan lopen bij de controle van de NOW-verantwoording.

Ondernemingen die een NOW-voorschot hebben gekregen tussen de € 20.000 en de € 125.000 moeten een derdenverklaring aanleveren. Daarboven is een accountantsverklaring nodig. Dit zijn relatief minder ondernemingen, maar vaak wel met grote subsidiebedragen. Op dit moment blijft het aantal vaststellingsverzoeken voor NOW 1.0 achter. Meer dan de helft van de aanvragers van deze maatregel die in het leven is geroepen vanwege de coronapandemie, ongeveer 76.000 ondernemingen, moet dit nog vóór 31 oktober 2021 regelen. Ontvangt UWV geen definitieve subsidieaanvraag, dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld en heeft een onderneming geen recht op de NOW. Veel ondernemingen moet dus snel aan de bak.

Omvangrijke accountantsonderzoeken

Demissionair minister Koolmees schrijft in een recente brief aan de Tweede Kamer: ‘Met name het concernbegrip waarmee in de NOW gewerkt wordt, leidt bij complexe internationale groepen tot omvangrijke accountantsonderzoeken. Nieuw is nu dat wanneer de accountant de controle niet volledig kan uitvoeren, deze na uitvoering van de verplichte werkzaamheden een zogenoemde oordeelonthouding met inherente beperking kan afgeven. Dat heeft dan geen volledige nihilvaststelling van de subsidie tot gevolg, maar levert alleen een korting op van 10% op de gehele NOW-subsidie.’

Aanpassingen standaarden

Om de druk bij de accountants de komende periode te verlichten, kunnen ondernemingen tot 14 weken na de vaststellingsaanvraag nog een accountants- of derdenverklaring indienen. Deze periode geldt alleen als de vaststelling vóór 31 oktober 2021 is aangevraagd. Ook het accountantsprotocol en de standaarden worden aangepast, zodat de NOW-toetsing beter werkbaar is voor accountants. Standaard 3900N van de NBA ligt nu tot 28 september 2021 opnieuw ter consultatie. Later wordt ook standaard 4415 opnieuw geconsulteerd.