Thuiswerkadvies door corona terug van kort weggeweest

Ongeveer tweeënhalve week na het vervallen van het advies ‘thuiswerken als dat kan’, wordt thuiswerken weer de norm. Dat kondigde demissionair premier Rutte aan tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

15 juli 2021 | Door redactie

Sinds 26 juni mochten werknemers, in overleg met hun werkgevers, weer maximaal de helft van hun tijd op kantoor werken. Dit advies was echter van korte duur. Premier Rutte zag in het explosief gestegen aantal coronabesmettingen geen aanleiding om het thuiswerkadvies weer in te stellen – de meeste besmettingen vonden plaats in de horeca – maar hij zegde dit toch toe vanwege de wens hiervoor in de Tweede Kamer. Hoewel thuiswerken weer de norm is, geldt er nog steeds geen wettelijk recht op thuiswerken.

Uitbreiding van basisregels

Ook is er aan de geldende basisregels één toevoeging gedaan die van belang is voor organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is: het zorgen voor voldoende frisse lucht. De basisregels gelden ook op kantoor en zien er nu als volgt uit:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Om onduidelijkheden over het thuiswerken weg te nemen bij werkgevers en werknemers, heeft het kabinet in februari een handreiking (pdf) gepubliceerd.

Werkgevers willen fors blijven inzetten op thuiswerken

Het thuiswerken is door de coronacrisis uit nood geboren, maar werkgevers willen ook na de crisis hier fors op blijven inzetten. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo willen werkgevers blijven investeren in faciliteiten voor het online vergaderen en de thuiswerkplek. Ook het (verder) invoeren van flexibele werktijden staat hoog op de agenda. Verder willen werkgevers het woon-werkverkeer nog meer verduurzamen. Enerzijds door meer thuis te werken en werknemers te stimuleren buiten de spits te reizen, anderzijds door werknemers te stimuleren om gebruik te maken van elektrische auto’s en fietsen.

Betere werk-privébalans

Ook werknemers pleiten voor een blijvende combinatie van thuis en op locatie werken. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt naar voren dat thuiswerken zorgt voor een betere werk-privébalans van werknemers. Het blijkt daarbij voornamelijk belangrijk dat werknemers zeggenschap hebben over de invulling van hun werkplek en werktijden. Toch verbetert het thuiswerken niet voor elke groep de werk-privébalans; voor vrouwen met zorgtaken voor jonge kinderen maakte het thuiswerken geen positief verschil.