Geeft nieuwe overheidsmaatregel recht op thuiswerken?

29 september 2020 | Door redactie

Omdat het coronavirus weer heviger om zich heen grijpt, heeft het kabinet de preventieve maatregelen aangescherpt. Een aandachtspunt voor werkgevers en werknemers is de striktere formulering van de thuiswerknorm.

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Vanaf vandaag geldt dat thuiswerken de norm is, tenzij dat in een functie echt niet mogelijk is. Blijkt dat een werknemer toch besmet is geraakt op de werkvloer, dan kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten. Bovendien moeten ook werknemers hun aantal reizen zo veel mogelijk beperken. Deze nieuwe landelijke maatregelen zijn in ieder geval de komende 3 weken van toepassing. Het advies om thuis te werken is nu stelliger geformuleerd. Eerder was het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Van werkgevers wordt meer inspanningen verwacht om werknemers thuis te laten werken. Ook bedrijfsuitjes, vergaderingen en teambuildingsessies op kantoor zijn niet de bedoeling.

Duidelijk uitleggen waarom thuiswerken geen optie is

De overheidsmaatregel betekent niet dat een werknemer een wettelijk recht op thuiswerken heeft. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Wel moet een werkgever in een eventuele rechtszaak waarin het thuiswerken een rol speelt, vermoedelijk nog beter kunnen uitleggen waarom thuiswerken in een bepaalde functie geen optie is. In juni bepaalde een rechter in een kort geding dat een werknemer niet een recht op thuiswerken kon eisen op basis van het algemeen geformuleerde overheidsadvies. De werkgever kon beargumenteren dat de aanwezigheid van de werknemers op de werkplek nodig was en hij had voldoende maatregelen genomen om voor een veilige werkplek te zorgen.

Verzoek om thuiswerken op basis van Wet flexibel werken

In de Wet flexibel werken is wel bepaald dat een werknemer jaarlijks een verzoek kan indienen om (tijdelijk) thuis te werken. De werkgever moet met de werknemer hierover overleggen en het verzoek serieus in overweging nemen. Hij is niet verplicht om akkoord te gaan. Aan het verzoek zijn voorwaarden (tool) verbonden. Zo moet de werknemer voor een verzoek in principe al een half jaar in dienst zijn op het moment dat de arbeidsplaats wijzigt. Ook geldt deze wet niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers. In een cao of regeling tussen de werkgever en ondernemingsraad kan van de wettelijke bepalingen over het wijzigen van de arbeidsplaats worden afgeweken.

Bijlagen bij dit bericht