Dga vergeet bv belasting te laten betalen

26 juli 2016 | Door redactie

Een directeur-grootgrootaandeelhouder (dga) mag geen dividendbelasting verrekenen als zijn bv geen dividendbelasting inhoudt, zeker niet als hij als enige bestuurder en aandeelhouder had moeten weten dat de bv het bedrag niet had ingehouden en afgedragen. Dat oordeelde Gerechtshof Amsterdam.

In deze zaak was een dga in hoger beroep gegaan nadat de rechter eerder al oordeelde dat hij zelf in privé moest opdraaien voor de dividendbelasting. Zijn bv had aan hem € 250.000 aan dividend (tool) uitgekeerd. Netto kreeg de dga, na de aftrek van dividendbelasting (tool), € 212.500. Maar de inspecteur corrigeerde de aangifte inkomstenbelasting van de dga door de dividendbelasting alsnog bij de dga te belasten. De bv had weliswaar een nettobedrag uitgekeerd aan de dga, maar de ingehouden dividendbelasting helemaal niet betaald.

Te goeder trouw niet aangetoond

De dga was bestuurder en enig aandeelhouder en had volgens de inspecteur en dus ook de rechter moeten weten dat de bv dit bedrag niet had afgedragen. In hoger beroep (tool) probeerde de dga zich te beroepen op goeder trouw: hij stelde dat hij erop vertrouwde dat de bv de dividendbelasting zou afdragen. Bovendien voerde hij aan dat de bv zeker de bedoeling had om de verschuldigde belasting te betalen. Dit kon het hof echter niet overtuigen. Aangezien de dga de enige aandeelhouder en bestuurder was, had hij moeten weten dat zijn bv de belasting niet had betaald. Daarom draaide hij in privé alsnog op voor de dividendbelasting.
Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2016, ECLI (verkort): 2761