Ex-partner mag aanspraak op pensioen dga niet zelf afkopen

30 januari 2018 | Door redactie

De ex-partner van een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag niet zelf beslissen over wat te doen met het eigen 'deel' van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Dat besluit mag alleen de dga zelf nemen, zo blijkt uit nieuwe antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst.

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is sinds juli vorig jaar niet meer toegestaan. Dga’s moeten daarom nu kiezen wat zij willen doen met het pensioenpotje: bevriezen, fiscaalvriendelijk afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (tool). De ondernemers moeten hun keuze doorgeven via een speciaal formulier dat de Belastingdienst op zijn website heeft gezet. Dga’s hebben nog dit en volgend jaar de tijd om een besluit te nemen. Maar de korting die de Belastingdienst geeft op afkoop loopt wel terug. Dit jaar is het nog 25%, volgend jaar 19,5%.

Partner moet goedkeuring geven voor besluit dga

Wat de dga ook kiest, de rol van de partner en eventuele ex-partner(s) is cruciaal. Zij hebben namelijk in de regel ook een aanspraak op het pensioen in eigen beheer. En dus moeten zij ook hun fiat geven over het besluit van de dga.
Bij een echtscheiding kan een ex-partner via verevening (tool) recht krijgen op uitbetaling van een deel van het pensioen van de dga. Vraag is dan of de ex-partner zelf kan besluiten om dit deel af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting. En volgens het CAP kan dat in principe niet: het recht op uitbetaling van een deel van het pensioen in eigen beheer is geen eigen pensioenaanspraak van de ex, aldus het CAP. Het is een pensioenaanspraak van de dga, en die is dan ook de enige die een besluit mag nemen over wat er met het geld gebeurt. Al moet de partner dus wél instemmen met dat besluit.

Regels bij aanspraak op bijzonder partnerpensioen anders

Anders wordt het als de ex-echtelieden bij de scheiding hebben afgesproken dat de ex-partner een eigen aanspraak krijgt op het pensioen. Dan is sprake van ‘conversie’, en kan de ex-partner ook het eigen geld afkopen of omzetten, aldus het CAP.
Bij de aanspraak van de ex-partner op bijzonder partnerpensioen (volgens de wet heeft de ex-partner recht op al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd) is het ook net weer anders. Dit is een eigen aanspraak van de ex-partner, en die kan dat pensioen dus wel afkopen of omzetten.