Geen boot van de zaak voor dga

24 augustus 2016 | Door redactie

Koopt een bv een boot en stelt ze die ter beschikking aan haar dga, dan moet de dga van goeden huize komen om aan te tonen dat de boot alleen zakelijk gebruikt wordt. Anders zal de fiscus oordelen dat er sprake is van winstuitdeling en de aangifte van de dga corrigeren.

Een dga vocht zo’n correctie onlangs aan bij Rechtbank Gelderland. Zijn bv had in 2010 een boot gekocht van € 547.000. Die boot werd vervolgens op naam van zijn toenmalige echtgenote geregistreerd zonder dat de bv hiervoor een vergoeding in rekening bracht. Toen het stel hun belastingaangifte over 2010 deed, gaven ze in box 2 (tool) geen inkomen op uit aanmerkelijk belang. Hier stak de inspecteur direct een stokje voor. Hij corrigeerde de aangiftes door de helft van de waarde van de boot bij elk van de echtelieden als inkomen uit aanmerkelijk belang te belasten als winstuitdeling. De dga stapte hierop naar de rechter.

Dga kon zakelijk gebruik niet aantonen

De dga voerde aan dat er geen sprake was van winstuitdeling. De boot was niet alleen gekocht voor pleziertochtjes in het weekend, maar toch vooral voor zakelijk gebruik. Zo zou hij de boot gebruikt hebben om zakenrelaties te ontvangen. Ook vond hij het een uitstekende locatie om contractonderhandelingen en zakelijke besprekingen te houden. De boot was bovendien in 2014 weer verkocht en de opbrengst hiervan kwam volledig bij de bv terecht. De rechter vond de correctie echter terecht. De dga kon het zakelijke gebruik namelijk niet overtuigend bewijzen. De ex van de dga had bovendien verklaard dat er wel eens een zakenrelatie meevoer maar dat de boot eigenlijk geen zakelijk doel diende. De inspecteur wees er verder nog eens fijntjes op dat het stel al eerder snelle motorboten had gekocht, wat wees op een bovengemiddelde persoonlijke belangstelling voor boten.
Rechtbank Gelderland, 18 augustus 2016, ECLI (verkort): 4609