Gendergelijkheid levert winst op

11 juli 2016 | Door redactie

Gendergelijkheid op de werkvloer brengt geld in het laatje. Uit een grootschalig onderzoek blijkt namelijk dat organisaties met vrouwen in de top meer winst maken. Ondernemingsraden (OR’en) moeten gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen. Een win-win-situatie dus: stimuleer gendergelijkheid én laat de werkgever geld verdienen!

Als het aan minister Asscher van SZW ligt, krijgt de OR meer bevoegdheden rond beloningsverschillen. Hij diende namelijk op 16 juni een wetsvoorstel in, waardoor OR’en naast informatierecht (tool) ook overlegrecht (e-learning) krijgen op beloningen in hun organisatie. Dit is een goede aanleiding voor de OR om het onderwerp weer op de agenda te zetten.  Met de uitkomst van het onderzoek heeft een OR steekhoudende  argumenten om de werkgever over de streep te trekken.  

Vrouwen hebben andere kwaliteiten

Het is goed voor de inkomsten als meer vrouwen een managementfunctie bekleden (pdf), blijkt uit onderzoek. Organisaties waarbij minimaal 30% van de managers vrouw is, maken maar liefst 15% meer winst dan andere bedrijven. Vrouwen zijn geen betere managers, maar hebben andere kwaliteiten. Zij vullen hun mannelijke collega’s goed aan en door die diversiteit aan kwaliteiten stijgt het bedrijfsresultaat.

Quotummaatregel met vier jaar verlengd

Het kabinet streefde naar een percentage van 30% vrouwen in de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC) bij grote naamloze vennootschappen op 1 januari 2016. Alhoewel steeds meer topfuncties door vrouwen worden bekleed, is dit doel niet bereikt. Het kabinet diende daarom een wetsvoorstel in om de quotummaatregel met vier jaar te verlengen

Bijlagen bij dit bericht

Overlegrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 17 minuten