Maak uw personeelsbeleid recessieproof in zeven stappen

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw organisatie en werknemers, ook tijdens een recessie. Als u zich tijdig voorbereidt, heeft uw organisatie meer kans om slechte bedrijfseconomische omstandigheden door te komen.

Met een goed plan kunnen werknemers bij uw organisatie aan het werk te blijven, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Kennis en ervaring blijft daarbij behouden, zodat u in betere tijden weer op volle kracht vooruit kunt. Deze toolbox leidt u in zeven stappen door het proces van het recessieproof maken van uw personeelsbeleid.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Maak uw personeelsbeleid recessieproof in zeven stappen

  Zorg dat u voorbereid bent op financieel zwaar weer

  Recessie is een onvermijdelijk onderdeel van onze economie. Alleen, niemand kan met zekerheid zeggen wanneer een recessie zich aandient, hoe lang deze duurt en hoe ernstig de financiële malaise zal zijn. Wat wel zeker is, is dat als u nu de tijd neemt om u voor te bereiden op slechtere bedrijfseconomische omstandigheden, de kans groter is dat uw organisatie de recessie doorkomt.

  Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Deze toolbox helpt u bij het recessieproof maken van uw personeelsbeleid.

 • 2

  Bespaar slim op personeelskosten

  Houd grip op uw personeelskosten

  Verdiepingsartikel Personeelssubsidies Publicatiedatum: 10-01-2023

  Voor veel werkgevers is personeel de grootste kostenpost. Als u niet oplet, kunnen deze kosten ongemerkt hoger oplopen dan goed is voor uw organisatie. In dit verdiepingsartikel leest u welke personeelskosten er zijn, en hoe u hierop kunt besparen.


  Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 26-01-2023

  Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwaad om te kijken waar u op personeelskosten kunt besparen zónder drastisch in de arbeidsvoorwaarden van werknemers te (moeten) snijden. In dit artikel vindt u enkele besparingstips.


  Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

  Verdiepingsartikel Personeelssubsidies Publicatiedatum: 08-07-2022

  De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zij geen gebruik maken van de verschillende subsidies en tegemoetkomingen. Om enige ordening aan te brengen in deze wirwar van regelingen, zet Rendement voor u een aantal financiële voordelen op een rij.


  Subsidie voor arbovoorzieningen vaak mogelijk

  Verdiepingsartikel Personeelssubsidies Publicatiedatum: 03-11-2021

  ‘Arbo kost veel’, arbo-adviseurs krijgen dat nogal eens te horen. Natuurlijk legt u dan uit dat investeren in arbozorg veel oplevert. Maar u kunt uw pleidooi voor goede arbovoorzieningen nog veel sterker maken als u kunt wijzen op eventuele subsidie. Want die is er zeker. Er is veel meer mogelijk dan werkgevers vaak denken.


  Maak uw onderneming crisisbestendig in vijf stappen

  Toolbox Bedrijfscontinuïteit Publicatiedatum: 08-03-2023

  Als u zich tijdig voorbereidt, heeft uw onderneming meer kans om slechte bedrijfseconomische omstandigheden door te komen. In deze toolbox vindt u de handvatten om uw onderneming een stuk crisis­bestendiger te maken, in de vorm van duidelijke tools en verhelderende verdiepingsartikelen.


 • 3

  Investeer op tijd in uw personeel

  Recessie op komst? Investeer in uw personeel!

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 13-01-2023

  Bij een (opkomende) recessie wordt al snel gedacht aan ontslag en vacaturestops, terwijl het juist uw personeel is dat uw organisatie kan helpen een financieel lastige periode door te komen. Hiervoor is het wel nodig om proactief te handelen en uw personeel voor te bereiden op lastigere bedrijfseconomische omstandigheden. Hoe u dat doet, leest u in dit verdiepingsartikel.


  Haal meer rendement uit ontwikkeling en opleiding

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 25-11-2022

  Veel organisaties hebben een budget voor het ontwikkelen van hun werknemers en maken een opleidingsplan waarin de keuzes voor ontwikkelactiviteiten van dat jaar zijn opgenomen. De persoonlijke ontwikkelwens van een werknemer delft nog weleens het onderspit bij de verdeling van het ontwikkelbudget. Hoe verdeelt u de ontwikkelmogelijkheden en het ontwikkelbudget zo dat de organisatie er het meeste rendement uit haalt?


  OR & scholing achterban

  Verdiepingsartikel OR en personeelsbeleid Publicatiedatum: 14-07-2022

  Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw achterban en creëert ook meer productiviteit ten behoeve van de organisatie. Uw bestuurder is verplicht om de kennis van uw achterban op peil te houden en scholing aan te bieden. Uw OR heeft instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding (artikel 27, lid 1f WOR).Wat zijn de wettelijke verplichtingen rond scholing van de achterban en is de investering in scholing altijd voor rekening van uw bestuurder of kan hij die ook via een studiekostenbeding verhalen op werknemers?


 • 4

  Maak op tijd de juiste keuzes

  Reorganiseren zonder ontslagen

  Infographic Reorganisatie Publicatiedatum: 12-05-2021

  Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn talloze andere maatregelen om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen. Hier vindt u een aantal voorbeelden.


  Strategische personeelsplanning (SPP): nut en noodzaak

  Verdiepingsartikel Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum: 08-05-2024

  Wat zouden organisaties graag in een glazen bol willen kijken! Nu is dat helaas geen optie, maar met strategische personeelsplanning (SPP) komt uw organisatie aardig in de buurt. Met SPP kan het management namelijk een goede inschatting maken van wat er nodig is om het personeelsbestand klaar te maken voor de toekomst. Het draait hierbij zowel om kwaliteit als kwantiteit. Wat zijn nou precies het nut en de noodzaak van SPP? En wat levert het uw organisatie op?


  Wat zijn de voor- en nadelen van een flexibele schil?

  Verdiepingsartikel Flexwerkers Publicatiedatum: 19-01-2023

  Veel werkgevers zijn terughoudend in het aanbieden van vaste contracten aan werknemers. Er wordt veel gewerkt met tijdelijke dienstverbanden, uitzendkrachten, oproepkrachten of freelancers. Hoewel een flexibele schil veel voordelen heeft, kleven er ook nadelen aan.


  Wat zijn de voor- en nadelen van een vacaturestop?

  Vraag & Antwoord Werving en selectie Publicatiedatum: 23-01-2023

  We overwegen tijdelijk een vacaturestop in te stellen, omdat we onze organisatie gaan reorganiseren. Hierdoor zullen waarschijnlijk banen komen te vervallen. Met een vacaturestop proberen we ontslagen te voorkomen. Maar zitten er nog meer gevolgen aan een vacaturestop vast? We vragen ons af: wat zijn de voor- en nadelen van een vacaturestop?


 • 5

  Houd werknemers maximaal inzetbaar

  Op de juiste manier over organisatieveranderingen communiceren

  Verdiepingsartikel Reorganisatie Publicatiedatum: 10-01-2023

  Een organisatie die besluit om zaken rigoureus anders te gaan aanpakken, weet dat zij op weerstand van werknemers zal stuiten. Grote veranderingen vragen daarom om tactvolle communicatie. Om de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen, helpt het als de top van de organisatie het personeel duidelijk en transparant informeert tijdens het verandertraject en er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen werknemers. Waarmee kunt u rekening houden in zo’n lastige situatie?


  Hoe versterkt u persoonlijk leiderschap in uw organisatie?

  Verdiepingsartikel Leidinggeven Publicatiedatum: 09-06-2022

  Jarenlang hebben werkgevers gedacht dat het belangrijk was dat werknemers tevreden waren. Dat was dan ook de insteek van de MTO’s, de medewerkerstevredenheidsonderzoeken (de naam zegt het al).Daarna kwamen werkgevers er, mede dankzij onderzoeksbureaus als Gallup, achter dat het niet zozeer tevreden werknemers zijn die voor een succesvolle organisatie zorgen, maar gemotiveerde, betrokken werknemers.


  Onderzoeken naar werknemerswelzijn kunnen vaak beter

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 07-03-2022

  Werknemerswelzijn, werkgeluk, baantevredenheid, engagement, duurzame inzetbaarheid... Eén voor één populaire termen die tegenwoordig in organisaties rondzoemen.Maar wat kunt u er precies mee? Hoe maakt u zoiets als werknemerswelzijn meetbaar? En hoe zorgt u ervoor dat de meetresultaten waarde toevoegen aan de organisatie?


  Hoe houdt u een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek?

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 20-01-2023

  Tevreden werknemers helpen een organisatie bij het behalen van haar doelen. Als werknemers niet zijn afgeleid door onvrede over de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of de werkomgeving, zijn zij meer gefocust en gemotiveerd. Maar hoe weet u of werknemers echt tevreden zijn? Een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) helpt daarbij.


  Aandachtspunten voor OR bij medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

  Verdiepingsartikel Werkwijze OR Publicatiedatum: 23-08-2022

  Betrokken werknemers zijn een belangrijke drijfveer voor het succes in een organisatie. Uw OR wil ook niets liever dan een tevreden achterban. Binnen veel organisaties is een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) over bijvoorbeeld de werkzaamheden, leidinggevenden en motivatie al gebruikelijk. Maar waar moet uw OR precies op letten als de bestuurder een nieuw MTO wil uitvoeren?


 • 6

  Beperk de loonkosten

  Salarisonderhandelingen harder om inflatie te compenseren

  Nieuws Leidinggeven Publicatiedatum: 05-10-2022

  Werkgevers moeten zich dit jaar voorbereiden op stevige salarisonderhandelingen. Werknemers zien door de hoge inflatie hun huidige salaris steeds minder waard worden. Om in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien, zullen sommige werknemers om een fikse loonsverhoging vragen.


  Zo voert u een goed arbeidsvoorwaardengesprek

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 31-05-2022

  Gebruik deze gesprekshandleiding om een arbeidsvoorwaardengesprek te voeren dat voor uw organisatie en de nieuwe werknemer positief verloopt


  Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

  Vraag & Antwoord Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum: 04-01-2023

  Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?


  Overeenkomst in- en uitlenen personeel

  Tool Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met behulp van deze tool kunt u een overeenkomst opstellen waarin u afspraken bij het in- en uitlenen van personeel goed vastlegt.


  Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 06-03-2023

  Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat zijn organisatie het hoofd boven water houdt. Een loonoffer van werknemers kan zo’n maatregel zijn. Als werknemers hier echter niet aan willen meewerken, is een wijziging van de arbeidsvoorwaarden in veel gevallen niet mogelijk om door te voeren.


  Mogen we een loonoffer vragen aan onze veelverdieners?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 06-01-2023

  Op het moment verkeren we in financieel zwaar weer met onze organisatie. We verwachten in de toekomst weer een gezond bedrijf te worden. We willen daarom ontslagen voorkomen door te snijden in de kosten. Eén van de maatregelen die we overwegen is een loonoffer van de werknemers die in onze organisatie het meeste verdienen. Mogen we een loonoffer vragen aan onze veelverdieners?


  Vakantiegeld niet betalen vanwege financiële problemen

  Nieuws Reorganisatie Publicatiedatum: 01-01-2023

  Voor een werkgever die het moeilijk heeft, kan het lastig zijn om geld vrij te maken voor de betaling van het vakantiegeld in mei of juni. Hij mag echter niet zomaar eenzijdig besluiten om het vakantiegeld te spreiden, uit te stellen of niet te betalen.


  Bestuurder kan werknemers om een loonoffer vragen

  Verdiepingsartikel OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 07-05-2021

  Een organisatie kan tijdelijk in financieel zwaar weer verkeren. Sommige werkgevers vragen werknemers dan om een loonoffer. Uw bestuurder heeft hiervoor geen advies of instemming nodig van uw OR. Hij doet er echter verstandig aan om uw OR hier wél bij te betrekken. Bovendien kan uw OR hem hierover ook altijd ongevraagd adviseren. Het is dan wikken en wegen tussen de belangen van de organisatie en die van werknemers. Hoe pakt uw OR dit aan en waar moet u op letten?


 • 7

  Neem afscheid van personeel

  Deeltijdontslag: behoud kennis en ervaring

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 01-01-2021

  Veel organisaties hebben het moeilijk als gevolg van de coronacrisis, de energiecrisis en de krappe arbeidsmarkt. Om het hoofd boven water te houden, kan het noodzakelijk zijn om de organisatie te reorganiseren. Dit kan banen kosten, terwijl u mogelijk in de toekomst weer meer werknemers nodig heeft. Kan deeltijdontslag bijdragen aan het behoud van de kennis en kunde van werknemers voor uw organisatie?


  Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

  Toolbox Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 30-04-2024

  In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst precies is, welke regels van toepassing zijn en hoe u zelf volledige en rechtsgeldige afspraken maakt.


  Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Toolbox Ontslag Publicatiedatum: 22-04-2024

  Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet u rekening houden met veel en ingewikkelde regels, die uw organisatie stap-voor-stap nauwkeurig moet toepassen. Met deze toolbox doorloopt u alle stappen die nodig zijn voor het regelen van een snelle en effectieve ontslagprocedure.


  Hoe zorgt u voor een prettig afscheid bij gedwongen ontslag?

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 09-01-2023

  Soms is een ontslag onvermijdelijk: een functie komt te vervallen door een reorganisatie of een werknemer past niet (meer) in de functie. Vaak komen werkgever en werknemer terecht in een soort vechtscheiding, met de nadruk op wat de ander allemaal verkeerd heeft gedaan en weinig oplossingsgerichtheid en empathie. Emoties horen erbij, maar in veel gevallen kan het afscheid prettiger. En dat is winst voor beide partijen.


  Tactvol ontslag mededelen vanwege reorganisatie

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 16-01-2023

  Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het bedrijfseconomische ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.


  OR & collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Verdiepingsartikel OR en arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 25-11-2022

  Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van collectief ontslag is sprake als het om ontslag van meer dan 20 werknemers gaat.In beide gevallen moet uw bestuurder uw OR betrekken bij de voorgenomen besluiten voor ontslag. De belangrijkste spelregels voor uw OR hierbij zijn bepaald in uw recht op informatie, uw adviesrecht en de Wet melding collectief ontslag (WMCO).