OR aan de slag voor gelijke behandeling mannen en vrouwen

8 maart 2018 | Door redactie

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Voor de OR een mooie aanleiding om de (ongelijke) positie van vrouwen en mannen op de werkvloer onder de aandacht te brengen. De OR heeft immers de taak gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen.

De OR heeft volgens artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden de speciale taak om in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie te bevorderen. Op dat punt is er voor ondernemingsraden nog wel wat werk aan de winkel. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienden in 2014 vrouwen bij de overheid in Nederland bijvoorbeeld 10% minder dan mannen, in het bedrijfsleven was het verschil 20%. Dat verschil is deels te rechtvaardigen doordat vrouwen vaker in deeltijd werken maar die verklaring is niet in alle gevallen van toepassing.

Minder ontwikkelingskansen voor vrouwen

Uit de Employee Engagement Index van Effectory in 54 landen blijkt dat vrouwen minder tevreden zijn (52%) over de kansen en mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen dan mannen (55%). Vrouwen hebben ook minder vaak het gevoel dat hun salaris eerlijk bepaald wordt. Hierover is 45% van de vrouwen tevreden, ten opzichte van 48% van de mannen. Ook zegt 69% van de mannen in staat te zijn om collega’s aan te spreken op hun gedrag ten opzichte van 64% van de vrouwen.

Verplicht gesprek OR en bestuurder over beloning

Het onlangs ingediende wetsvoorstel om het gesprek tussen de OR en bestuurder over de lonen en de loonverschillen binnen de organisatie te verplichten, is voor de OR een mooie steun in de rug om ongelijkheid aan te pakken. Ook het wetsvoorstel dat organisaties verplicht te bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk belonen, kan hieraan bijdragen. Zo moeten werkgevers van organisaties met minimaal 50 werknemers in dienst de OR ‘onverwijld’ inlichten over klachten van werknemers over ongelijke beloning.