Aanvraag faillissement bv mislukt

12 september 2022 | Door redactie

Soms zien ondernemingen geen andere uitweg meer dan een faillissement aanvragen. Maar dat betekent niet dat de rechter daar ook altijd mee akkoord gaat. In een recente zaak oordeelde de rechtbank namelijk dat een bv er onvoldoende belang bij had om failliet verklaard te worden.

Een onderneming kan zelf haar faillissement aanvragen, maar de aanvraag kan ook van schuldseisers komen (artikel). Voor deze procedures gelden verschillende juridische eisen. Het is dus niet zo dat een aanvraag ook altijd daadwerkelijk leidt tot een faillissement. Zo wees de rechtbank ten tijde van de coronacrisis een faillissementsaanvraag van twee schuldeisers af, omdat die aanvraag eigenlijk te voorbarig was.

Onderneming had geen enkele bate meer

In deze zaak stond volgens de rechter vast dat de bv was gestopt met betalen. Dat is een wettelijke vereiste voor een onderneming om zelf een faillissement te kunnen aanvragen. Maar toch verklaarde de rechtbank dat de bv geen belang had bij een faillietverklaring. De bv werd daarom niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, zoals dat juridisch heet.
De redenering was als volgt. De rechtbank stelde mede op basis van verklaringen van de bestuurder van de bv vast dat de onderneming geen enkele baten meer had. De bv bezat bijvoorbeeld geen onroerend goed en had ook geen personeel in dienst, en de bedrijfsactiviteiten waren al langere tijd gestaakt.

Turboliquidatie was de goede weg geweest

Na een faillissement wordt er in de regel een curator aangesteld die bekijkt hoe het overgebleven vermogen verdeeld moet worden. Maar bij deze bv viel er dus geen vermogen meer te verdelen. De rechtbank schatte daarom in dat een curator vanwege een gebrek aan baten de bv zo snel mogelijk zou laten opheffen. Maar in de tussentijd zouden de schulden van de bv wel verder oplopen, door (salaris)kosten van de curator. De bv kon daarom beter de weg van een zogeheten turboliquidatie (artikel) bewandelen, oordeelde de rechter. Daarbij kunnen de aandeelhouders van een bv besluiten om de onderneming op te heffen, zodra duidelijk is dat er geen baten meer zijn. Omdat de onderneming ook voor een turboliquidatie kon kiezen, had de bv geen belang bij een faillissement.
Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2022, ECLI (verkort): 6939