Fiscus verlengt coulance bij schuldakkoord tot in 2024

1 september 2023 | Door redactie

De Belastingdienst stelt zich langer coulant op bij akkoorden met ondernemingen over het saneren van schulden. Het soepele beleid loopt nu tot 1 april 2024. Wel wordt vanaf nu ook de invordering opgestart van belastingschulden van tienduizenden ondernemers met grote betalingsachterstanden.

Het coulante beleid van de Belastingdienst bij schuldsaneringen geldt sinds 1 augustus 2022. In dergelijke akkoorden stemmen schuldeisers er vaak mee in dat zij maar een deel van hun vordering betaald krijgen, zodat de onderneming met een schone lei verder kan en een faillissement wordt voorkomen. Normaliter stemt de Belastingdienst alleen in als de dienst minstens het dubbele ontvangt van wat andere schuldeisers krijgen. Maar nu neemt de fiscus tijdelijk ook genoegen met hetzelfde percentage als andere schuldeisers.

Soepel beleid Belastingdienst loopt tot 1 april 2024

Dit soepele beleid zou eigenlijk op 1 oktober 2023 aflopen, maar wordt dus verlengd tot 1 april 2024. Demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën kondigt de verlenging aan in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) over belastingschulden. Het idee van dit beleid is dat het voor andere schuldeisers aantrekkelijker wordt om mee te werken aan een akkoord. Zij krijgen een groter deel van de koek, omdat de Belastingdienst een kleinere hap neemt. Van Rij zegt toe dat de fiscus saneringsverzoeken ‘met een welwillende blik’ blijft beoordelen.

Miljarden aan uitgestelde belastingschuld

De verlenging van het coulante beleid hangt ook samen met de start van de invordering van uitgestelde belastingschulden van ondernemers. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers hun vanwege corona uitgestelde belastingschuld aflossen. In de brief geeft Van Rij een nieuwe tussenstand van de openstaande schulden, met als peildatum 14 augustus 2023. Daaruit blijkt dat het bedrijfsleven in totaal nog voor € 14,8 miljard in het krijt staat bij de fiscus. Daarmee is er bijna € 5 miljard afgelost sinds de start in oktober 2022.
Maar er zijn ook nog zo’n 43.000 ondernemers die helemaal geen actie hebben ondernomen. Een groot deel van hen heeft in juli een brief gekregen waarin de Belastingdienst hun betalingsregeling intrekt. Zij hebben tot 29 augustus de tijd gekregen om alsnog af te gaan lossen.

Invorderingsmaatregelen: aanmaning en dwangbevel

Bij ondernemers die hier niet op in zijn gegaan, gaat de Belastingdienst vanaf september de schuld invorderen (verdiepingsartikel), zo kondigt Van Rij aan. Om hoeveel ondernemers dat precies gaat, is nu nog niet duidelijk, omdat de peildatum van de tussenstand dus 14 augustus is. Het verdere proces ziet er voor mkb’ers in principe zo uit:

  • Ondernemers krijgen eerst (in fases) een aanmaning. Zij kunnen dan nog steeds om hulp vragen, en dan wordt de invordering opgeschort.
  • Reageert de ondernemer niet op de aanmaning, dan volgt een dwangbevel. Daarmee wordt de ondernemer dus duidelijk gemaakt dat de Belastingdienst beslag kan leggen op goederen, om via verkoop de schuld te innen.
  • Blijft ook hierna actie uit, dan zal de fiscus ‘op enig moment’ de deurwaarder inschakelen om daadwerkelijk beslag te leggen.

Erg vrijblijvend is het dus allemaal niet meer, maar Van Rij benadrukt in zijn brief wel dat een ondernemer ‘in alle fasen’ nog om hulp kan vragen bij het oplossen van de schulden.