Bijna twee keer zoveel faillissementen in 2021

In Nederland stijgt het aantal faillissementen in 2021 met 44% ten opzichte van het afgelopen jaar. Dit blijkt uit recente faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen toe met 26%.

29 maart 2021 | Door redactie

Het aantal faillissementen daalde vorig jaar wereldwijd gemiddeld met 14%. De verwachting is dat er in 2021 wereldwijd een stijging van 26% van het aantal faillissementen zal zijn. Dit is het gevolg van het afbouwen van fiscale steunpakketten en het heropenen van faillissementsprocedures. Veel ondernemingen die afgelopen jaar nog werden gered, zullen het dit jaar helaas niet gaan redden.

Steunmaatregelen van de overheid
In Nederland wordt de stijging van 44% vooral veroorzaakt door een vertraagde doorwerking van de coronacrisis. Ook hier zullen veel ondernemingen die dankzij overheidssteun de dans wisten te ontspringen alsnog failliet gaan. In Nederland was er in 2020 zelfs sprake van een daling van het aantal faillissementen van 17%, mede door de financiële en fiscale maatregelen (tool) van de rijksoverheid.

Snellere doorstart
Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is het vanaf dit jaar makkelijker voor ondernemingen om te herstructureren. Atradius hoopt dat veel ondernemingen door de WHOA sneller een doorstart kunnen maken en dat daardoor de snelle groei van het aantal faillissementen afremt.

Sterke reactie op bbp
Vergeleken met veel andere Europese landen behoort Nederland, samen met Spanje, tot de sterkste stijgers op het gebied van faillissementen. Dit komt doordat Nederland en Spanje beide traditioneel sterk reageren op schommelingen in het bruto binnenlands product (bbp). Om die reden is er een relatief hoge stijging op het gebied van faillissementen. Het Nederlandse niveau van faillissementen is over een langere periode nog altijd laag, zelfs rekening houdend met de coronacrisis.