Deponeer uw jaarstukken 2010 op tijd!

22 maart 2012 | Door redactie

Dat het tijdig deponeren van de jaarstukken van groot belang is, heeft een failliete bv in asbestsanering aan den lijve ondervonden. Na het sluiten van het boekjaar heeft u een wettelijke termijn van zeven maanden waarbinnen de stukken bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten zijn. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen aandeelhouders besluiten een extra uitstel van zes maanden te geven.

De bv in kwestie had de openbaring van  jaarrekening  overschreden met 28 dagen. De bestuurder kon niet aantonen dat het verzuim geen oorzaak van het faillissement was, dus moest hij het verschil in boedel aanzuiveren. Toch deponeert maar slechts 24% van de ondernemingen haar jaarcijfers binnen de termijn van zeven maanden. In maart dit jaar had in totaal 68% van de ondernemingen binnen de tweede termijn van 13 maanden de jaarcijfers gedeponeerd. Heeft u uw jaarcijfers over 2010 nog niet gedeponeerd, doe dat dan snel! U heeft nog maar tot 1 april 2012 de tijd!

Bent u verplicht te deponeren?

De volgende ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening te deponeren:

  • Besloten- en naamloze vennootschappen (ook zonder activiteiten)
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Banken
  • Vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, wanneer alle (beherende) vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
  • Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland

 Let op: het te laat deponeren van de jaarstukken geldt als een economisch delict waarvoor een maximumboete van € 19.000 staat! 
Gerechtshof Arnhem, 29-11-2011, LJN: BU6901