Hoe weet ik of mijn handelspartner failliet is?

3 april 2023 | Door redactie

Het aantal faillissementen in Nederland is nog altijd relatief laag, maar loopt wel op. Ondernemingen kunnen zelf checken of een zakenpartner failliet is verklaard, maar prettiger is het uiteraard om vóór die tijd al maatregelen te nemen.

Met onder meer de hoge inflatie, gestegen grondstoffenkosten en een berg uitgestelde belastingschulden zijn er toch aardig wat factoren die een katalysator kunnen zijn voor faillissementen. Maar tot nu toe valt het relatief mee. In februari is het aantal faillissementen weliswaar iets opgelopen, maar het niveau van vóór de coronacrisis is nog niet in zicht.

Faillissement onderneming checken in register

Een onderneming die plotseling niets meer hoort van een handelspartner of zakelijke klant en vermoedt dat het niet pluis is, kan zelf checken of er misschien sprake is van een faillissement. Die worden namelijk bijgehouden in het Centraal Insolventieregister. Niet alleen van ondernemingen, maar ook van privépersonen. Het is eventueel ook mogelijk om contact op te nemen met de rechtbank waar de vestigingsplaats van de handelspartner onder valt om na te vragen of de onderneming die ochtend failliet is verklaard.

Tijdig ingrijpen bij signalen van financiële nood

Een onderneming zal liever al vóór een faillissement willen weten van financiële nood, want dan valt er misschien nog iets veilig te stellen (artikel). Daarnaast laat een groot deel van de ondernemers het niet aankomen op een bankroet. Zij trekken zelf de stekker uit de onderneming. Daarom is het voor andere ondernemers zaak om al eerder alert te zijn op signalen dat er financiële moeilijkheden dreigen bij klanten of zakenpartners. En daar ook op tijd gevolgen aan te verbinden, bijvoorbeeld door wekelijks te factureren in plaats van maandelijks. Of op tijd te stoppen met leveringen.

Kijk voor meer tips en informatie over omgaan met faillissementen in de speciale toolbox van Rendement Online: Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.