Laagste aantal faillissementen sinds 2000

15 januari 2018 | Door redactie

In 2017 zijn 3.290 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard in Nederland. Dat is het laagste aantal na het jaar 2000, volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst.

Het aantal faillissementen is een kwart minder dan in 2016. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek met 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vier jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met bijna 61%. Die afname volgt de ontwikkeling van de economische groei in Nederland. In bijna alle bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen, maar in de financiële dienstverlening was de daling het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 758 in 2016 naar 487 in 2017, oftewel een daling van 36%.

Grootste aandeel van mkb-ondernemingen tot 10 werknemers

Net als in voorgaande jaren is de handel (groothandel, detailhandel en autohandel) verantwoordelijk voor de meeste faillissementen onder bedrijven en instellingen. Maar toch is daar het aantal faillissementen, met 27%, aanzienlijk gedaald. Ook in de industrie was er een afname van 27%. Regionaal gezien werden in bijna alle provincies minder ondernemingen failliet verklaard. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 247 bedrijven (31%). Van de 3.290 failliete bedrijven en instellingen, maakte 3.018 deel uit van het midden- en kleinbedrijf (inclusief eenmanszaken). Hiervan hebben ondernemingen met 1 tot 10 werknemers met 38% het grootste aandeel in de faillissementen. Gemiddeld moesten ondernemingen er na 9,9 jaar na de oprichting mee stoppen. Dat is een jaar korter dan in 2016. Het hoogste aandeel (33%) in de faillissementen hebben ondernemingen die 10 jaar of ouder zijn.