Kabinet wil vulling UBO-register versnellen

10 oktober 2022 | Door redactie

Het kabinet wil nadrukkelijker sturen op het vullen van het zogeheten UBO-register. Het aantal registraties in dit register blijft nog achter, en de regering gaat er een analyse op loslaten hoe dat versneld kan worden.

Deze analyse is één van de onderdelen van de nieuwe beleidsagenda met maatregelen om witwassen aan te pakken. Transparantie van juridische entiteiten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

UBO-register in Europese richtlijn

Ook het UBO-register (infographic) komt voort uit de aanpak van witwassen. In een Europese richtlijn is namelijk vastgelegd dat lidstaten een register moeten optuigen met gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s. Het idee achter het register is dat door de registratie eerder duidelijk is wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij een onderneming. Het UBO-register is al sinds september 2020 open. En eigenlijk hadden ondernemingen die op dat moment al in het Handelsregister stonden tot eind maart dit jaar de tijd om hun UBO te registreren. Voor nieuwe inschrijvers geldt overigens altijd al dat zij meteen bij de inschrijving een UBO moeten registreren (artikel).

Registratie UBO is verplicht

Duidelijk is dat lang niet alle registratieplichtige ondernemingen en organisaties hun UBO’s hebben ingeschreven. Het kabinet meldt nu (pdf) dat op peildatum 1 juni 2022 de ‘vulgraad’ op 64% stond. Dat is meer dan de 59% die eind april werd geschat, maar dus nog lang geen 100%.
Het kabinet wil dus onderzoeken hoe de vulgraad van het register kan worden verhoogd. Volgens de uitleg kan dat bijvoorbeeld door ‘het gerichter bieden van informatie of ondersteuning’. Daar spreekt dus niet echt dwang uit, maar feit blijft dat de UBO-registratie een verplichting is voor ondernemingen. Als de registratie ontbreekt, kan dat uiteindelijk tot een boete leiden. Dat de registratie achterloopt hangt waarschijnlijk ook samen met de kritiek die er op de openbaarheid van het register is. Bijvoorbeeld aandeelhouders van familiebedrijven vrezen voor hun privacy.