Handhaving UBO-register voorzichtig opgestart

25 april 2022 | Door redactie

De overheid zal ondernemingen de komende tijd ‘blijven bewegen’ om alsnog een registratie in het zogeheten UBO-register te doen. Daarnaast wordt er ook voorzichtig handhaving opgestart.

In het UBO-register (infographic) moeten gegevens komen van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s en stichtingen. Voor een bv geldt bijvoorbeeld dat een natuurlijk persoon met meer dan 25% van de aandelen de UBO is (zie ook het nieuwsbericht: Wanneer is iemand een UBO?)

Vrees voor privacy UBO’s

Ondernemingen en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KvK). De ondernemingen die bij de start van het Nederlandse UBO-register op 27 september 2020 al bestonden, hebben anderhalf jaar de tijd gekregen om hun UBO-opgave te doen. Die overgangstermijn is dus sinds 27 maart verstreken. Voor nieuwe ondernemingen is er overigens géén overgangstermijn, zij moeten de UBO-opgave direct doen bij de inschrijving in het Handelsregister. Dat regime geldt dus nu voor elke onderneming. De inschrijvingen in het UBO-register blijven echter al sinds de start achter. Uit onder meer de hoek van familiebedrijven is er kritiek op het register, omdat zij vrezen voor hun privacy. Daarnaast wilden ondernemers een oordeel van het Europese Hof van Justitie over het UBO-register afwachten. Het gevraagde uitstel van de deadline voor de registratie kwam er echter niet.

Flinke werkvoorraad UBO-registraties bij KvK

Op 27 maart 2022 had 29,1% van de juridische entiteiten die onder de overgangstermijn vielen de UBO (of UBO’s) geregistreerd, meldt minister Sigrid Kaag van Financiën in een brief (pdf). Daarvan komen de meeste registraties van bv’s (38%) en nv’s (33%). Stichtingen (19%) en verenigingen (17%) hebben het kleinste aandeel.
In totaal was er op 27 maart van 37,7% van de registratieplichtige entiteiten een UBO ingeschreven. Dat laatste percentage is dus inclusief nieuwe entiteiten die al direct een UBO-opgave moeten doen. Dit zou betekenen dat meer dan een miljoen entiteiten de registratie nog moeten doen. Een deel daarvan zit nog in de grote werkvoorraad die de KvK heeft. Als die wordt weggewerkt verwacht het ministerie van Financiën op basis van de huidige gegevens dat het registratiepercentage zal oplopen tot 59%. Overigens krijgen ondernemers wel een bevestigingsmail van de KvK voor de registratie. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld bij de bank wel aantonen dat zij de registratie hebben gedaan, schrijft Kaag.

Handhaving voorlopig ‘risicogebaseerd’

Het ministerie zal de komende tijd ondernemingen en organisaties ‘op verschillende wijzen blijven bewegen’ om alsnog de UBO-registratie te doen. Maar Kaag wijst er ook op dat het ontbreken van een registratie een economisch delict is, waar dus ook op gehandhaafd zal worden. In lijn met een eerdere oproep uit de Tweede Kamer zal de handhaving voorlopig ‘risicogebaseerd’ plaatsvinden. Die wordt gericht op entiteiten ‘waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn’, al specificeert Kaag niet welke entiteiten dat dan zijn. Daarnaast wil Financiën ook buiten deze categorie steekproefsgewijs handhaven, maar dat wordt pas opgestart nadat het oordeel van het Europese Hof er is. Ook benadrukt Kaag dat een entiteit altijd eerst een waarschuwing krijgt en een termijn om alsnog de registratie te regelen vóór er sancties volgen.

Bijlagen bij dit bericht