Geen verhaal bij frauduleuze overboeking

6 oktober 2014 | Door redactie

Als u te maken krijgt met een frauduleuze overboeking, zal de bank waar de fraudeur zijn bankrekening heeft, u niet zonder meer een schadevergoeding geven. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank.

In deze zaak ging het om een administratief medewerkster die fraudeerde door bijna € 130.000 over te boeken naar de ABN Amro rekening van haar zus. De medewerkster maakte  dit bedrag, onder opgave van namen van klanten van haar werkgever, over naar de bankrekening van haar zus. Terugboeking was niet meer mogelijk, omdat het geld al opgenomen was. Zowel de medewerkster als haar zus zijn wegens fraude veroordeeld. De werkgever trof een betalingsregeling met de administratief medewerkster en haar zus. De vraag was of de werkgever van ABN Amro een schadevergoeding kon vorderen wegens onrechtmatige daad, omdat de fraudeur bij deze bank zijn bankrekening aanhield.

Naam en/of nummercontrole is niet verplicht

De werkgever vond dat  ABN Amro het ten onrechte overgeboekte bedrag moest terugbetalen, verminderd met de bedragen die al via de betalingsregeling ontvangen waren.
Maar rechtbank Amsterdam oordeelde dat de werkgever niet zonder meer een schadevergoeding kon ontvangen van de bank waar de fraudeur zijn rekening aanhield. De bank had namelijk niet  de verplichting om een naam-/nummercontrole uit te voeren. Het uiteindelijke oordeel in deze zaak was dan ook dat ABN Amro geen schadevergoeding hoefde te betalen aan de werkgever.
Rechtbank Amsterdam, 20 maart 2013, ECLI (verkort): 1996