Openbaar Ministerie wil fraudeonderzoek gebruiken

Strafrecht alleen kan fraude en corruptie niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt het Openbaar Ministerie (OM) samen met toezichthouders, brancheorganisatie en organisaties. Als organisaties zelf al externe advocaten onderzoek hebben laten doen naar fraude en corruptie, wil het OM van deze informatie intensiever gebruik gaan maken.

7 juni 2019 | Door redactie

De overheid treedt zo veel mogelijk als één geheel op tegen fraude. Zo pakt het OM bijvoorbeeld zaken op waar een signaalfunctie van uitgaat. Daarnaast zoekt het OM samenwerking met bestuurlijke toezichthouders (tool), bedrijven en burgers. Het OM heeft aangegeven ook de kennis en informatie uit strafrechtelijke onderzoeken door externe advocaten in opdracht van organisaties naar die eigen organisaties te willen gebruiken. Door deze informatie te delen, zou de FIOD ontzien worden. Het OM beslist namelijk op basis van de uitgevoerde onderzoeken over vervolging en boetes bij fraude (tool). Het FIOD is in die zaken dan min of meer vrijgespeeld.  

Fraude een van de prioriteiten van het OM

Fraude is 'opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen'. Voorbeelden van fraude zijn: oplichting, vastgoedfraude, faillissementsfraude, fraude met zorggelden of witwassen van verkregen fraudegeld. Fraude (tool) verstoort het economische verkeer tussen burgers onderling en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Ook de integriteit van stelsels als de financiële markten en het zorgstelsel lijdt eronder. De bestrijding van fraude is daarom één van de prioriteiten van het OM. De onderzoeken door organisaties zelf moeten wel grondig en buiten het OM om verricht zijn, stelt Thomas Bosch, landelijk coördinerend officier fraude bij het Functioneel Parket, in Het Financieele Dagblad.