Voor € 88 miljoen aan verzekeringsfraude voorkomen

Afgelopen jaar ontdekten verzekeraars maar liefst 13.000 gevallen van fraude. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Door de oplettende verzekeraars liepen fraudeurs € 88 miljoen mis.

2 november 2021 | Door redactie

In 2020 was een toename te zien van bijna 40% in het aantal ondernemingen dat betrokken was bij verzekeringsfraude. De meeste fraudeonderzoeken liepen afgelopen jaar bij motorrijtuigverzekeringen, op de voet gevolgd door woon- en reisverzekeringen. Denk hierbij aan het ensceneren van schade, het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbele claims, opzettelijke misleiding, vervalsing van bewijsstukken, zoals facturen, en het afsluiten van polissen onder een valse identiteit met als doel achteraf een claim in te dienen.

Invloed op premies

Verzekeringsfraude wordt vaak bewezen door samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast beperkt vroegtijdige signalering van fraude de schadekosten. Financiële schade die ondernemingen oplopen als gevolg van verzekeringsfraude heeft invloed op premies. Doordat verzekeraars afgelopen jaar veel fraude op het spoor zijn gekomen, worden premiestijgingen voorkomen.

Gegevensbescherming van klanten

Verzekeraars zijn zich door verdere digitalisering steeds meer bewust van de risico's van cybercrime. In het Computer Emergency Response Team (i-Cert) werken verzekeraars samen om informatie over cybercrime-aanvallen te verzamelen, te verwerken en te delen. Zo dragen verzekeraars actief bij aan gegevensbescherming van klanten. Het Verbond van Verzekeraars is daarnaast bezig met de ontwikkeling van een evaluatiemodel dat kwetsbaarheden in kaart brengt bij verzekeringsmaatschappijen die slachtoffer zijn geworden van verzekeringsfraude.

Corona geen invloed op verzekeringsfraude

Veranderingen door de coronapandemie zoals thuiswerken, de avondklok en de lockdowns, hebben afgelopen jaar geen invloed gehad op de totale hoeveelheid opgespoorde zaken van verzekeringsfraude. Afgelopen jaar was er wel een toename te zien in onder andere het aantal gevallen van CEO-fraude. Ook was er sprake van fraude met de NOW-regeling.

Bijlagen bij dit bericht