Gevaarlijke stoffen kunnen sluipmoordenaars zijn

20 juni 2019 | Door redactie

Ieder jaar overlijden circa 3000 mensen omdat ze aan deze stoffen zijn blootgesteld. Dat vereist een doortastende aanpak die de staatssecretaris in haar brief toelicht. Gevaarlijke stoffen kunnen namelijk sluipmoordenaars zijn. Met die zin opent staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Tamara van Ark, dan ook de voortgangsbrief over de aanpak van gevaarlijke stoffen die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het ministerie van SZW vroeg eerder dit jaar al een expert in risicomanagement om tips voor de effectieve beheersing van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. De maatregelen die de staatssecretaris nu noemt, sluiten daar bij aan. Zo moet bestaande kennis worden verspreid. Dat gebeurt onder andere door de lopende campagne Veilig werken met gevaarlijke stoffen. Ook het vaststellen van duidelijke normen en grenswaarden van deze stoffen op Europees niveau is een prioriteit. Andere al eerder genomen maatregelen waarover de staatssecretaris informeert, zijn de versterking van de rol van werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en zzp’ers en toezicht en handhaving.

Scherpere controles en hogere boetes

Wat betreft toezicht krijgt Inspectie SZW € 4,5 miljoen extra om controles aan te scherpen bij organisaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Het geld wordt onder andere gebruikt om een team gespecialiseerde inspecteurs aan te stellen die toezicht gaan houden op asbest en gevaarlijke stoffen. Organisaties hanteren op zich wel procedures om veilig te werken, maar werknemers slaan gemakkelijk stappen over in deze procedures als ze niet goed aansluiten op de praktijk. De komende tijd worden 50 nieuwe inspecties uitgevoerd, bij bedrijven waar volgens de risicoanalyse en -inventarisatie veel met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt. Het maximale boetebedrag van organisaties die zich niet houden aan de voorschriften gaat omhoog van € 3.000 naar € 4.500.

Per 1 juli start commissie schadeafhandeling

Een ander pijnpunt bij slachtoffers van gevaarlijke stoffen is dat schadeafhandeling nu moeizaam en traag verloopt. Daarom start per 1 juli een commissie die adviezen gaat geven over een snellere afhandeling van beroepsziekten zoals ziekten veroorzaakt door chroom-6 of asbest, zo schrijft Van Ark in haar brief (pdf).