Protocol voor werknemers met verkoudheidsklachten

14 november 2023 | Door redactie

Was er tijdens de coronapandemie een ijzeren discipline als het om thuisblijven met verkoudheidsverschijnselen ging, nu komen de meeste werknemers weer snotterend en hoestend naar hun werk. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het advies om thuis te werken bij lichte klachten het slechtst wordt nageleefd.

Het griepseizoen is weer aangebroken en het aantal mensen met verkoudheidsverschijnselen neemt toe. Sinds het thuisblijfadvies bij klachten van verkoudheid is opgeheven, voelen veel werknemers kennelijk niet meer de noodzaak om op dat moment thuis te blijven. Zelfs niet als uit een test blijkt dat ze corona hebben. Uit onderzoek in oktober 2023 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 44% van de mensen met klachten toch naar school en werk gaat of andere bezoeken buiten de deur aflegt.

Niet ziek genoeg om thuis te blijven

Als reden geven mensen aan dat ze zich niet ziek genoeg voelden om thuis te blijven (87%). Drie op de tien zegt belangrijke taken te hebben die af moesten, en twee op de tien voelden zich onder druk gezet (door werkgever, leidinggevende of docent) om te komen. Drie op de tien zeggen niet thuis te blijven omdat anderen in hun omgeving ook gewoon naar school of werk gaan.

Verspreiding van infectieziekten beperken

Niezende en hoestende werknemers op kantoor doet werkgevers grijpen naar een snotneuzenprotocol. De vraag is hoe effectief dat is. Het RIVM doet al sinds de coronapandemie onderzoek naar naleving van gedragsadviezen en rapporteert hier maandelijks over. De meeste respondenten zijn bekend met de algemene adviezen om verspreiding van infectieziekten zoals corona en griep te beperken en volgen die ook op. Zo staat 90 % achter het advies om goed te ventileren, 80% om vaak de handen te wassen en in de elleboog te hoesten en niezen en 70% om thuis te blijven bij ziekte.

Thuiswerken bij lichte klachten

Het minste draagvlak echter is er voor het advies 'thuiswerken bij lichte griepachtige klachten': hier staat ongeveer de helft van de deelnemers die thuis kunnen werken achter. Blijkbaar is er meer bewustwording nodig om werknemers thuis te laten blijven bij lichte klachten. Werkgevers moeten dit daarom dringender adviseren en thuiswerken faciliteren.