Geefgedrag goede doelen blijft hoog ondanks inflatie

4 mei 2022 | Door redactie

De afgelopen maanden is de inflatie hoog geweest, maar Nederlanders bleven de goede doelen trouw. De inflatie heeft mogelijk wel effect op de hoogte van de donaties. Dit blijkt uit onderzoek van ABN Amro MeesPierson dat is uitgevoerd in de periode half maart tot half april.

ABN Amro Mees Pierson heeft onderzoek gedaan naar het geefgedrag onder duizend Nederlanders. Van deze ondervraagden doneert 83% aan goede doelen. Twee derde (66%) blijft deze goede doelen ook trouw. Daarnaast vindt 75% van de ondervraagden goede doelen onmisbaar voor de samenleving. Uiteraard heeft de huidige inflatie wel invloed op het geefgedrag. Een derde geeft aan dat het geefgedrag negatief wordt beïnvloed door de inflatie. Voor 39% van de ondervraagden is dat neutraal en voor 27% heeft dat geen effect.

Bedrag van de donatie

De bedragen van de donaties per jaar verschillen:

  • € 0 tot € 50 per jaar: 41%
  • € 50 tot € 100 per jaar: 21%
  • € 100 tot € 250 per jaar: 18%
  • € 250 tot € 500 per jaar: 8%

Bij meer dan de helft van de ondervraagden (62%) gaat dat met losse donaties. Bijna de helft (45%) maakt (ook) gebruik van periodieke giften.

Redenen om te doneren

In het onderzoek is ook gevraagd wat de reden is om te doneren. Voor 61% van de ondervraagden geldt dat ze zich bevoorrecht voelen en dat ze iets terug willen doen. Een bijdrage leveren aan het oplossen van een probleem is voor 56% een reden om schenken. Bij de keuze voor een goed doel speelt de locatie een belangrijke rol. Goede doelen dicht bij huis hebben voor 75% van de ondervraagden de voorkeur. Hierbij speelt zichtbaarheid en nabijheid een belangrijke rol. Thema’s die betrekking hebben op de wijk, de stad, de woonplaats of het land zijn daardoor meer in trek.