Inzicht in coronajaar 2020 bij erkende goede doelen

25 mei 2022 | Door redactie

Het eerste coronajaar heeft vooral gezorgd voor minder bestedingen bij goede doelen. Er zijn geen grote dalingen of stijgingen van inkomstenbronnen. Dit blijkt uit het Nationale Erkenningsrapport dat het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) recent heeft gepubliceerd.

Het Nationale Erkenningsrapport combineert alle financiële kerncijfers van alle erkende goede doelen die bij het CBF zijn geregistreerd. Recent heeft het CBF de cijfers over 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de inkomsten in 2020 bijna € 4,6 miljard bedroegen. In 2019 was dat iets meer dan € 4,5 miljard. De stijging in 2020 komt vooral omdat het aantal erkende goede doelen is gestegen. De inkomsten van deze goede doelen waren als volgt opgebouwd: subsidies van overheden (38%), particulieren (30%), organisaties zonder winststreven (13%), loterijorganisaties (10%), verkopen en overig (6%) en bedrijven (3%). Het deel van de particulieren is opgebouwd uit giften en donaties (€ 805 miljoen), nalatenschappen (€ 380 miljoen) en collecten (€ 23 miljoen). Op sectorniveau zijn er nauwelijks verschillen, maar dit kan per goede doel verschillen.

Bestemmingsreserve is toegenomen

De gevolgen voor de bestedingen van goede doelen zijn groter. De totale bestedingen zijn met € 100 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2020 kwamen de uitgaven daardoor uit op bijna € 4,4 miljard. Daarvan ging 89% naar de maatschappelijke doelen van de organisaties. Voor de rest is 7% uitgegeven aan de werving en 4% aan beheer en administratie. Dit komt overeen met de cijfers in 2019. De bestemmingsreserve van de erkende goede doelen is wel toegenomen ten opzichte van 2019. Uit het rapport (pdf) blijkt dat de helft van de reserves en fondsen in 2020 bestaat uit bestemmingsreserves. Daarnaast was er in 2020 bij de erkende goede doelen 17.521 fte (fulltime equivalent) aan werkgelegenheid en waren er 342.560 vrijwilligers actief.