Verhoging aftrek gemengde kosten niet voor VPB

23 maart 2017 | Door redactie

De aftrek voor bepaalde algemene kosten is dit jaar omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80%. De aanpassing van deze aftrek geldt echter niet voor organisaties die vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor hen blijft de aftrek 73,5%.

In de wet is opgenomen dat bepaalde algemene kosten (gemengde kosten) tot een bedrag van € 4.500 niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen. Het gaat dan om de volgende kosten:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie, daartoe behoren ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

80% van de kosten wel aftrekken

De bovenstaande optie geldt zowel voor de inkomstenbelasting (IB) als de vennootschapsbelasting (VPB). Maar er kan ook voor worden gekozen om 80% van de bovengenoemde kosten wel in aftrek te brengen. Deze 80% geldt echter alleen voor ondernemers in de IB en resultaatgenieters. Voor de VPB blijft het percentage, net zoals in 2016, 73,5%. Deze verhoging is opgenomen om het niet meer aftrekbaar zijn van de kosten van een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis te compenseren voor de IB-ondernemer.