Innovatieregeling WBSO beter benutten

21 juni 2017 | Door redactie

Onlangs heeft minister Kamp van Economische Zaken de jaarrapportage van de innovatieregeling Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) gepubliceerd over het boekjaar 2016. In 2018 wordt deze regeling integraal geëvalueerd. De overheid wil er met deze evaluaties voor zorgen dat het mkb de WBSO nog beter kan benutten.

De voorwaarden uit de WBSO zijn in 2016 verder aangescherpt. Hierdoor heeft de overheid nog meer zicht gekregen op concrete innovatie-activiteiten. Het gevolg van de striktere voorwaarden is echter wel dat haalbaarheidsstudies niet meer worden ondersteund. Toch weet het mkb de WBSO nog goed te benutten, 97% van de ondernemers die WBSO-subsidie hebben ontvangen, is afkomstig is uit het mkb. In totaal maakten 22.330 mkb-ondernemingen in 2016 gebruik van de WBSO om hun onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten te bevorderen of op te richten. Ze behaalden daarmee een voordeel van € 1,2 miljard. Dat is 22% meer dan in 2015. 

Kosten- en uitgavenpost is optioneel

Naast het feit dat haalbaarheidsstudies niet meer worden ondersteund, heeft het samenvoegen van de WBSO en de RDA (tool) nog een aantal gevolgen. Bij de RDA moesten organisaties bijvoorbeeld van de kosten- en uitgavenpost gebruikmaken (niet zijnde loonkosten) als zij 150 uur of meer per maand aan een project werkte, nu is dat optioneel. Abonnees van FA Rendement kunnen in het julinummer een rekenvoorbeeld vinden die deze wijziging toelicht. Dit nummer verschijnt 18 juli 2017.