Namaakgoederen risico voor het mkb

10 februari 2023 | Door redactie

Namaakgoederen vormen een groeiend risico voor met name mkb’ers, blijkt uit nieuw Europees onderzoek. Het ontbreekt kleinere ondernemingen namelijk aan tijd en middelen om misbruik aan te pakken, of zelfs maar te onderzoeken of hun goederen worden nagemaakt.

Het onderzoek naar de effecten van illegale handel in namaakgoederen voor het mkb komt van het EUIPO, het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie. Het bureau stelt vast dat namaakgoederen een groeiende bedreiging vormen, vanwege globalisering van de handel en omdat verdienmodellen van ondernemingen drijven op innovatie.

Reputatieschade en omzetverlies

De risico’s voor ondernemingen zijn niet alleen financieel van aard, zoals een daling van de omzet. De schade kan ook zitten in deuken in het imago en de reputatie van de onderneming. Verder kunnen ondernemingen hun goede concurrentiepositie verliezen. Daarmee kunnen namaakgoederen dus ook een risico vormen voor het voortbestaan van de onderneming. Voor consumenten geldt dat dergelijke producten mogelijk niet aan de veiligheidseisen voldoen, waardoor het gebruik ervan onveilig kan zijn.
Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat producenten van elektronica, kleding, parfum, make-up en speelgoed het grootste risico lopen om slachtoffer te worden van namaakproducten.

Deel mkb doet geen onderzoek naar namaak

De onderzoekers becijferen dat 15% van de mkb’ers die intellectueel eigendom bezitten te maken heeft gehad met een inbreuk op dat eigendom. Bij innovatieve ondernemingen is dat 20%. En waarschijnlijk is dit nog een onderschatting, aldus het onderzoek. Want 40% van de mkb’ers houdt niet bij of hun producten worden nagemaakt. Veel mkb’ers geven ook aan dat het hen aan de middelen ontbreekt om namaak aan te pakken, of ze vinden de procedures hiervoor te tijdrovend of te kostbaar. Dit in tegenstelling tot het grootbedrijf, waar vaak hele afdelingen zich bezighouden met het beschermen van intellectueel eigendom en het aanvragen van octrooien (tool).

Financiële hulp voor mkb’ers

Met het rapport wil het EUIPO het bewustzijn bij mkb’ers vergroten dat het niet aanpakken van namaak risico’s met zich meebrengt. Het bureau heeft ook een fonds opengesteld (meer informatie vindt u hier), dat mkb’ers financieel kan ondersteunen bij het beschermen van hun rechten. Wel is het vastleggen van een innovatie met een octrooi dus nog maar het begin. Vervolgens is het zaak om misbruik van de innovatie ook daadwerkelijk aan te pakken (artikel).

Bijlagen bij dit bericht