In de fout met de jaarrekening: één escape

20 juli 2017 | Door redactie

Deze zomer zullen een groot aantal organisaties de jaarrekening over het boekjaar 2016 vaststellen, om deze tenslotte te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Is er per ongeluk een fout gemaakt in deze rapportage, dan kan uw organisatie dit in de jaarrekening over het boekjaar 2017 op één manier rechtzetten.

Als het boekjaar van uw organisatie gelijk loopt aan het kalenderjaar, moet de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2016 uiterlijk 31 juli 2017 vaststellen. Hierna hebben organisaties acht dagen om de jaarrekening te deponeren  (tool) bij de KvK. Na afloop van het boekjaar 2017 maken organisaties opnieuw de balans (tool) op. Er kan dan aan het licht komen dat er in de voorgaande boekjaren een materiële fout is gemaakt. Bij materiële fouten gaat het om fouten die ervoor zorgen dat de jaarrekening (na vaststelling ervan) de lezer niet meer het wettelijke vereiste inzicht geeft. Dit type fouten wordt in principe na het vaststellen van de jaarrekening ontdekt en gaat over vroegere boekjaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onjuiste waardering of een incomplete toelichting.

De verwerking in de jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft aangegeven dat organisaties bij een materiële fout één escape kunnen gebruiken om deze fout te herstellen: vergelijkende cijfers in de toekomstige verslaggeving presenteren alsof er in de eerdere jaren geen materiële fout is gemaakt (retrospectief). Voorwaarde voor de retrospectieve werkwijze is dat er in de betreffende verslagjaren, die aanvingen vóór 1 januari 2016, sprake is geweest van het op prospectieve wijze herstellen van een materiële fout. Bij prospectieve aanpassing worden latere aanpassingen uit oudere boekjaren met het oorspronkelijke stelsel verwerkt in de jaarverslaggeving.