Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting, en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming.

Het vormgeven van een jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

 

Tools

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 15-08-2016

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een commerciële en fiscale jaarrekening?
De commerciële jaarrekening legt verantwoording af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de vennootschap. De fiscale jaarrekening is gericht op de winstaangifte voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk volgt de fiscale jaarrekening vaak uit de commerciële jaarrekening,... Lees het hele antwoord