Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting, en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming.
De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-08-2016

Uw jaarverslag als visitekaartje

Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en dit betekent dat het tijd wordt om uw jaarverslag op te stellen. Hierin staan niet...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 29-09-2015

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Wie moeten een jaarrekening deponeren?

Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 29-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Werken met realtime data

Data-analyse Publicatiedatum 11-11-2019

Als vertrouwenspersoon van de ondernemer biedt u ondersteuning bij de jaarrekening. U richt zich daarbij op cijfers van gisteren, terwijl de ondernemer juist wil weten...

Het opstellen van een jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 15-04-2019

Elk jaar moet u een jaarrekening (laten) opmaken waarin het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar staat. Als onderdeel van het jaarverslag vormt de jaarrekening...

Juist invullen van de KvK online service

Kamer van Koophandel Publicatiedatum 31-07-2019

Micro-, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening en de bijbehorende jaarstukken digitaal deponeren bij het handelsregister van de Kamer...

Infographics

Jaarrekeningregimes

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Hoe werkt Standard Business Reporting?

Standard Business Reporting (SBR) Publicatiedatum 12-08-2019

Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard Business...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 15-08-2016

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een commerciële en fiscale jaarrekening?
De commerciële jaarrekening legt verantwoording af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de vennootschap. De fiscale jaarrekening is gericht op de winstaangifte voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk volgt de fiscale jaarrekening vaak uit de commerciële jaarrekening,... Lees het hele antwoord