Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting, en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming.
De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Het jaarrekeningregime bepalen

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 15-08-2016

Uw jaarverslag als visitekaartje

Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en dit betekent dat het tijd wordt om uw jaarverslag op te stellen. Hierin staan niet...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 29-09-2015

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Een jaarrekening is het financiële sluitstuk van uw organisatie van het voorafgaande jaar. Er wordt in een jaarrekening weergegeven...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Wie moeten een jaarrekening deponeren?

Welke organisaties zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

Vraag en antwoord
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 29-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het opstellen van een jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 15-04-2019

Elk jaar moet u een jaarrekening (laten) opmaken waarin het financiële overzicht van het afgelopen boekjaar staat. Als onderdeel van het jaarverslag vormt de jaarrekening...

Infographics

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2016

Vraag en antwoord

Wie moeten een jaarrekening deponeren?
Organisaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel op grond van de wet. Het zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. U moet denken aan aandeelhouders, crediteuren, banken, beleggers... Lees het hele antwoord