Klimaatrisico’s moeten kernpunt van de controle worden

3 oktober 2022 | Door redactie

Milieudefensie heeft de vier grootste accountantskantoren in Nederland, de ‘big four’, een brief gestuurd. Daarin houdt de milieuorganisatie een pleidooi om klimaatrisico’s een vast onderdeel te laten worden van controleverklaringen op jaarrekeningen en andere financiële rapportages.

De brief is gestuurd naar EY, Deloitte, PwC en KPMG, omdat zij alle 29 grote vervuilers uit de Klimaatcrisis-Index als klant hebben. In de brief roept de milieuorganisatie accountants op om te starten met het benoemen en beoordelen van klimaatrisico’s van ondernemingen. Ook spreekt Milieudefensie de wens uit om hiervan een kernpunt te maken in de jaarrekeningen en andere rapportages. Daarnaast wil de milieuorganisatie dat de klimaatplannen en CO2-uitstoot van de ondernemingen hierin worden meegenomen. Op dit moment wordt vooral aandacht besteed aan klimaat en milieu in aparte duurzaamheidsverslagen van ondernemingen.

Oordeel van de accountant

De accountant vervult een belangrijke rol voor ondernemingen. De accountant heeft de taak om jaarrekeningen (toolbox) en andere financiële rapporten samen te stellen, te controleren en te beoordelen. Hierop wordt het beleid van menig onderneming bepaald. Op basis van het oordeel van de accountant over een onderneming besluiten veel aandeelhouders ook om daar wel of niet in te investeren. 

Reactie van kantoren

Zowel big four-kantoren als de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) reageren positief op de oproep van Milieudefensie om klimaatrisico's tot kernpunt in de controle (tool) te benoemen. De NBA is van mening dat het bevorderen van duurzaamheid (artikel) ook een zaak is voor accountants. De beroepsorganisatie onderschrijft daarnaast de noodzaak van een duurzame economie en het behalen van het Parijsakkoord. Een van de doelen van dat akkoord is dat de EU in 2030 minimaal 40% minder uitstoot.