Nieuwe structuur controleverklaring bekend

14 januari 2016 | Door redactie

Als minister Dijsselbloem van Financiën ermee instemt, gelden er voor de boekjaren die op of na 15 december 2016 eindigen nieuwe standaarden voor de controleverklaringen. Deze nieuwe regels worden opgenomen in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS versie 2017).

De nieuwe structuur voor de controleverklaring is opgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en verplicht bij de controles van financiële overzichten van organisaties. De nieuwe opbouw van de controleverklaring (tool) brengt met zich mee dat deze verklaring voortaan begint met het oordeel van de accountant.

Een bijlage of verwijzing is toegestaan

Wat opvalt is dat het is toegestaan om een deel van de standaardtekst voortaan in een bijlage bij de controleverklaring te verwerken. Het gaat hierbij over de verantwoordelijkheden van de accountant. Het is zelfs toegestaan om voor dit punt te verwijzen naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Alle betrokkenen kunnen zich voorbereiden

Alle betrokkenen kunnen zich tot 15 december 2016 voorbereiden op de nieuwe regels. Een vrijwillige toepassing van de nieuwe standaarden is toegestaan. Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek waar nodig aangepast, omdat de accountant vanaf het boekjaar 2016 expliciet aandacht moet geven aan materiële onjuistheden in het bestuursverslag. Deze aanpassing moet de NBA nog verwerken in een voorbeeldtekst die zal verschijnen op de website van de NBA.

Inmiddels is er nieuw model gepubliceerd voor de controleverklaring. In het nieuwsartikel Nieuw model controleverklaring accountants leest u hier meer over. Bent u op zoek naar de recentste informatie over voorbeeldverklaringen en –teksten? In het nieuwsartikel Modelverklaring NBA gaf geen goed voorbeeld vindt u de recentste informatie.