Tarieven in accountancy stijgen in 2022 en 2023

2 augustus 2022 | Door redactie

Naar verwachting stijgen de tarieven in de accountancy zowel dit jaar als in 2023 met meer dan 2%. Dit is het gevolg van onder meer hogere personeelskosten en strengere regelgeving. Dit is te lezen in de nieuwste 'Outlook Accountancy' van ING.

Strengere wet- en regelgeving leidt tot intensievere controles en daar hangt weer een prijskaartje aan. De hogere tarieven zijn deels ook compensatie voor de stijgende personeelskosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. De hogere tarieven spelen vooral in de auditpraktijk waar het aantal accountantsorganisaties dat wettelijke controles uitvoert is afgenomen. Vorig jaar stegen de tarieven daar sterk (3%). 

Risico’s op fraude

De verwachting voor 2023 is dat er voor menig accountant meer werk aan zit te komen. Niet alleen vanwege extra werkzaamheden voortvloeiend uit de coronapandemie, zoals controle van de NOW-regeling, maar ook door nieuwe regelgeving en strengere verantwoordingseisen. Zo wordt per 1 januari 2023 de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (artikel) van kracht. Deze Europese richtlijn verplicht dat naast beursgenoteerde ondernemingen nu ook middelgrote ondernemingen in hun jaarverslag gaan rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten. Ook verwacht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van accountants dat ze de risico’s op het gebied van fraude beter in kaart gaan brengen.

Vraag naar fiscaal advies

In 2022 blijft er een sterke vraag naar fiscaal advies, maar er is minder behoefte aan adviesdiensten. Dit komt onder meer doordat de markt voor fusies en overnames afkoelt. Dit is het gevolg van een stijgende rente en onzekerheid door de hoge inflatie en de situatie in Oekraïne. Voor 2023 wordt net als voor dit jaar een volumegroei van rond de 3% verwacht.