Waardering activa in 2016

31 december 2015 | Door redactie

Met ingang van het boekjaar 2016 moet uw organisatie nieuwe waarderingsregels toepassen. Dit is het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Voor het boekjaar 2015 mag uw organisatie de nieuwe regels vrijwillig verwerken in de boekhouding.

Het bekendste gevolg van de nieuwe regels is de introductie van een nieuw jaarrekeningregime: de micro-onderneming. De wijziging in de waarderingsregels heeft betrekking op de bepalingen die aangeven hoe uw organisatie de actuele waarde moet bepalen. Sommige activa mag uw organisatie namelijk waarderen tegen de actuele waarde. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de waarde op de balansdatum. Voor het bepalen van deze waarde moet uw organisatie de regels uit het Besluit actuele waarde gebruiken. Dit besluit ging uit van vier typen actuele waarden: de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde, de marktwaarde en de opbrengstwaarde. Door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de vervangingswaarde komen te vervallen.

Fair value is niet altijd mogelijk

Als uw organisatie valt onder het jaarrekeningregime voor de micro-onderneming, mag de marktwaarde (fair value) niet worden gebruikt. Deze regel is in de wet opgenomen, omdat uw organisatie anders gedetailleerde informatie zou moeten geven ter toelichting van deze waarde. Deze extra administratieve last past volgens de wetgever niet bij een licht(er) jaarrekeningregime.