Afscherming adres zzp’er gewenst in Handelsregister

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) moeten de woonadressen van zzp’ers standaard worden afgeschermd. Dit schreef de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs in een wetgevingsadvies aan demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

6 september 2021 | Door redactie

De AP raadt aan om voortaan de woonadressen van zzp’ers af te schermen en alleen beschikbaar te maken voor bepaalde instanties en beroepsgroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Op dit moment klagen veel zzp’ers over het feit dat hun woonadres door iedereen kan worden gevonden via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het risico op stalken en dreigementen neemt daardoor toe. Ook zijn zzp’ers daardoor makkelijker slachtoffer van identiteitsfraude.

Adresgegevens op facturen 

Het doel van het Handelsregister is om rechtszekerheid te garanderen, aldus de AP. Iedereen kan in het register opzoeken of degene met wie zaken wordt gedaan ook daartoe bevoegd is namens de desbetreffende organisatie. Hiervan is geen sprake bij zzp’ers. Zij vertegenwoordigen zichzelf. Daarnaast hebben de relaties van zzp’ers vaak al het adres van zzp’ers vanwege de verplichting van het opnemen van adresgegevens op facturen. De AP stelt daarom voor om de adressen van zzp’ers standaard niet openbaar te maken via het Handelsregister, alleen voor bepaalde instanties en beroepsgroepen.

Privacy thuiswerkende zzp’er niet beschermd 

In hetzelfde advies gaat de AP ook in op een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. EZK wil voortaan alle adressen in het Handelsregister afschermen, behalve wanneer een zzp’er vanuit huis werkt. De privacy van niet-thuiswerkende zzp’ers wordt zo beter beschermd, maar die van thuiswerkende zzp’ers dus niet. Het ministerie wil een bepaling uit het besluit verwijderen waarin staat dat ondernemers bij een mogelijke dreiging hun woonadres kunnen laten afschermen. De thuiswerkende zzp’er heeft deze mogelijkheid dan namelijk niet. De toezichthouder pleit er daarom voor dat het ministerie deze mogelijkheid behoudt in een nieuwe versie van het Handelsregisterbesluit.