Oprichting bv kan straks volledig online

Over twee jaar moeten ondernemers volledig digitaal een bv kunnen oprichten. Een Europese richtlijn schrijft voor dat Nederland dit in principe uiterlijk 1 augustus 2021 geregeld moet hebben. Nu moet een ondernemer voor het oprichten van een kapitaalvennootschap nog verplicht zelf langs bij de notaris.

7 augustus 2019 | Door redactie

Met de richtlijn wil de Europese Unie met name het mkb tegemoetkomen. Een volledig digitale oprichtingsprocedure scheelt tijd en administratieve lasten. De richtlijn zelf verplicht ondernemers niet om de vennootschap straks online op te richten, maar lidstaten krijgen wel de vrijheid om zo’n procedure verplicht te stellen.

Eis voor startkapitaal bv eerder al geschrapt

Volgens de richtlijn moet Nederland modellen van oprichtingsaktes van bv’s online zetten, zodat ondernemers daarmee de digitale oprichting kunnen regelen. Ook moet er een digitale ‘toegangspoort’ komen, met laagdrempelige informatie over de oprichtingsprocedure en over bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van bestuurders.
Een paar jaar geleden heeft Nederland al grote wijzigingen doorgevoerd bij het oprichten van een bv. Zo is onder meer de eis vervallen dat een bv een startkapitaal van € 18.000 moet hebben. Ook kan een bv sinds de aanpassing van het bv-recht stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven.

Straks ook nog rol voor notaris

Maar de ondernemer die een bv wil oprichten moet nu nog wel persoonlijk langs bij de notaris om dat te doen. Dat strookt niet echt met een volledig digitale oprichtingsprocedure. Daarom schrijft de richtlijn ook voor dat de identiteit van de oprichter via digitale instrumenten vast moet worden gesteld. Ook moet er controle zijn op fraude en moeten lidstaten zorgen dat de informatie in bijvoorbeeld het Handelsregister betrouwbaar blijft.
De richtlijn (pdf) laat ruimte voor lidstaten om notarissen ook straks een rol te geven in de oprichtingsprocedure. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft al laten weten dat hij gebruik wil maken van die ruimte. In antwoord op Kamervragen meldt de bewindsman dat hij zo veel mogelijk wil aansluiten bij het bestaande systeem, ‘dus met inbegrip van een rol van de notaris bij de oprichting van een bv’.