Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt.  Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.
Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Hoe voorkomt een onderneming carrouselfraude?
Bij carrouselfraude probeert een onderneming onder het afdragen van BTW uit te komen via een handelsketen met buitenlandse zakenpartners. Het komt erop neer dat één onderneming BTW in haar zak steekt. De andere handelspartners maken gebruik van het BTW-tarief van 0% dat geldt... Lees het hele antwoord