Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn. Deze toolbox leidt u langs alle haken en ogen rond deze tegemoetkomingen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

  Loop geen voordelen mis van de Wet tegemoetkomingen loondomein!

  Werkgevers kunnen voor werknemers uit bepaalde doelgroepen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Dat kan een lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn, een speciaal jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel. Daarvoor moet de administratie wel op orde zijn. Deze toolbox leidt u door het volledige proces.
 • 2

  Waar heeft uw organisatie recht op?

  Recht op LIV, jeugd-LIV of een LKV?

  Infographic LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 24-07-2020

  Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer. Door de vragen in de infographic te beantwoorden, komt de werkgever al snel bij de juiste conclusie. 


  Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

  Nieuws Personeelssubsidies Publicatiedatum: 26-01-2018

  Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij daardoor minder vaak iemand met een arbeidsbeperking aan dan zij zouden willen.


  Financieel cv vragen

  Infographic Personeelsdossier Publicatiedatum: 17-05-2022

  Uw organisatie kan sinds 2019 een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een loonkostenvoordeel. 


 • 3

  De aandachtspunten van het LIV en jeugd-LIV

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

  Verdiepingsartikel LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 29-04-2022

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is het in een notendop een tegemoetkoming van € 0,51 die werkgevers krijgen als zij werknemers in dienst hebben die het wettelijk minimumloon of nét iets meer verdienen.


  Het lage-inkomensvoordeel voor jongeren; jeugd-LIV

  Verdiepingsartikel LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 19-06-2020

  De afgelopen jaren is het wettelijk minimumloon voor jongere werknemers stapsgewijs extra verhoogd. Werknemers van 18, 19, 20, 21 en 22 jaar zijn daardoor flink duurder geworden. 21- en 22-jarigen hebben sinds 1 juli 2019 zelfs recht op het volledige wettelijk minimumloon, waardoor u voor hen onder voorwaarden het lage-inkomensvoordeel (LIV) kunt ontvangen. Voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar is het jeugd-LIV in het leven geroepen. Wat zijn daarvan de bijzonderheden?


  LIV en jeugd-LIV berekenen

  Tool LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 04-01-2022

  Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen.


  Lage-inkomensvoordeel en 30%-regeling blijven combineren

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 21-02-2018

  Als werknemers een deel van hun loon in de vorm van een onbelaste vergoeding uitbetaald krijgen, kan hun loon ineens binnen de grenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) vallen. Toch ziet het er niet naar uit dat dit onbedoelde gebruik op korte termijn in de kiem wordt gesmoord.


  Pensioenakkoord betekent einde voor jeugd-LIV

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 07-06-2019

  Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben gesloten over de hervorming van het pensioenstelsel betekent het einde van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). Dat kan werkgevers duizenden euro’s per werknemer per jaar gaan kosten.


  LKV jongeren gaat LIV vervangen

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 09-07-2020

  Een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren zal op den duur het (jeugd-)lage-inkomensvoordeel (LIV) vervangen, geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.


 • 4

  De aandachtspunten van het loonkostenvoordeel

  De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

  Verdiepingsartikel LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 31-03-2022

  De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst nemen van een werknemer uit een bijzondere doelgroep. Het voordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar, afhankelijk van in welke doelgroep de werknemer valt en hoeveel uren hij verloond krijgt.


  Loonkostenvoordelen berekenen

  Tool LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 14-07-2020

  Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen.


  Doelgroepregister

  Infographic Arbeidsbeperking Publicatiedatum: 24-06-2020

  In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register raadplegen.


  Doelgroepregister raadplegen in een notendop

  Nieuws Arbeidsbeperking Publicatiedatum: 05-07-2016

  Voor uw organisatie is het waardevol om te weten welke werknemers en sollicitanten in het doelgroepregister van de banenafspraak staan en dus meetellen voor de Quotumwet. Rendement legt u in een notendop uit hoe u dit register raadpleegt.


  Machtiging doelgroepverklaring loonkostenvoordeel online

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 14-02-2018

  Een werknemer die in het doelgroepregister van UWV staat, kan zijn werkgever machtigen om een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. Daarvoor heeft UWV een formulier gepubliceerd. Dit formulier werkt echter niet voor alle werknemers.


  Wijziging doelgroepregister kan werkgever geld kosten

  Nieuws Arbeidsbeperking Publicatiedatum: 06-02-2020

  Sinds 1 februari 2020 kan een werknemer UWV vragen om hem uit te schrijven uit het doelgroepregister voor arbeidsbeperkten. Hierdoor kan de werkgever bepaalde voordelen verliezen en telt de werknemer niet meer mee voor de quotumregeling.


  Krijgen we LKV voor een werknemer die net een uitkering had?

  Vraag & Antwoord LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 22-07-2019

  Als een werknemer begin april recht had op een uitkering en wij hem per 20 april in dienst nemen, komen we dan in aanmerking voor een loonkostenvoordeel (LKV)?


  Krijgen we loonkostenvoordeel als we een organisatie overnemen?

  Vraag & Antwoord Leidinggeven Publicatiedatum: 22-07-2019

  Mogen wij het loonkostenvoordeel voortzetten voor een werknemer van een organisatie die is overgenomen door onze organisatie?


  Banenafspraak kan straks ook geld opleveren

  Nieuws Arbeidsbeperking Publicatiedatum: 08-07-2019

  Als werkgevers niet het wettelijk bepaalde aantal arbeidsbeperkten in dienst hebben, gaat hun dat mogelijk € 5.000 per niet-gerealiseerde baan kosten. Werkgevers die meer dan het minimumaantal arbeidsbeperkten in dienst hebben, zouden juist een beloning kunnen krijgen. Deze plannen staan in een recente Kamerbrief.


 • 5

  Het LKV en (jeugd-)LIV in de praktijk

  Een werknemer in dienst nemen met voordeel

  Tool LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 05-01-2022

  Heeft u medewerkers waar u een tegemoetkoming voor krijgt? Dit stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij.


  De WTL: wat levert hij precies op?

  Verdiepingsartikel LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 01-07-2020

  Als een werknemer verschillende voordelen voor zijn organisatie met zich meebrengt, is het niet gek als de werkgever door de bomen het bos niet meer ziet. Want wat kost die jongere werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak hem nu precies elke maand? En hoe zit het met die oudere uitkeringsgerechtigde, loont het wel om hem in dienst te nemen?


 • 6

  LKV en (jeugd-)LIV in de aangifte loonheffingen

  Hoe vragen we LIV en LKV aan?

  Vraag & Antwoord LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 26-06-2020

  Wij willen voor een aantal nieuwe werknemers de voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) aanvragen. Wat moeten we doen om een loonkostenvoordeel (LKV) en/of lage-inkomensvoordeel (LIV) te ontvangen?


  Wat zijn verloonde uren voor de loonaangifte?

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 30-11-2016

  De Belastingdienst, UWV en het CBS hebben samen verduidelijkt wat er precies verstaan wordt onder verloonde uren in de loonaangifte. Dat kan positieve, maar zeker ook negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie.


 • 7

  Belangrijke momenten die ieder jaar terugkomen

  Berekening LIV en LKV controleren

  Tool LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 03-01-2022

  Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!


  Vier manieren voor corrigeren van de loonaangifte

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 25-04-2018

  Dinsdag 1 mei is de uiterste dag dat uw organisatie het recht op een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel veilig kan stellen door correcties in de loonaangiftes over 2017. Welke manieren zijn er voor het corrigeren van fouten in de loonaangifte?


  Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2021 goed!

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 18-07-2022

  Als een werkgever over 2021 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV, ontvangt hij vóór 1 augustus 2022 een beschikking van de Belastingdienst, waarin staat hoeveel hij ontvangt. Loop geen voordeel mis en controleer deze beschikking goed.


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


  Zorg dat uw organisatie LIV of jeugd-LIV krijgt

  Tool LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 14-07-2020

  Zorg aan de hand van deze checklist dat u voldoet aan alle voorwaarden voor het lage-inkomensvoordeel (LIV).