Ontslag wegens loonbeslag is niet toegestaan

22 augustus 2012 | Door redactie

Als een werknemer met financiële problemen zit en een loonbeslag opgelegd krijgt, kost dit u heel wat extra administratie. Toch mag u de werknemer niet vanwege het loonbeslag ontslaan. In bepaalde situaties kunt u wel vervangende werkzaamheden aanbieden.

In bepaalde functies is het niet wenselijk dat een werknemer met financiële problemen zijn normale werk blijft doen. Werknemers in een penitentiaire inrichting of bij de politie kunnen bijvoorbeeld gevoelig zijn voor omkoping als ze om geld verlegen zitten. Het is toegestaan om spelregels af te spreken over hoe uw onderneming met deze situatie omgaat.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een werknemer in een andere, minder fraudegevoelige functie wordt geplaatst, waar hij minder aan potentiële verleidingen wordt blootgesteld. Dit kan een tijdelijke oplossing zijn, maar ook een blijvende.

Bijkomende omstandigheden voor ontslag

U kunt een werknemer niet ontslaan omdat er beslag op zijn loon wordt gelegd en hij u daardoor veel extra werk bezorgt. Er kunnen natuurlijk wel bijkomende omstandigheden zijn die ontslag uiteindelijk rechtvaardigen. Als een werknemer herhaaldelijk te laat komt, bijvoorbeeld, of zijn werk aanhoudend niet naar behoren uitvoert.